ENSCAPE FOR SKETCHUP

Enscape for SketchUp คือ plugin สำหรับช่วยให้คุณทำงานได้ในลักษณะ Real time Rendering ที่เดิมใช้งานควบคู่กันกับ Autodesk Revit มาถึงตอนนี้ได้เปิดตัวสำหรับใช้กับ SketchUp แล้ว

What’s new in Autodesk Revit 2018

เปิดตัวมาใหม่เรียบร้อยแล้ว สำหรับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2018 ที่เวอร์ชันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชั่นใหม่ๆ และความเสถียรที่ดีขึ้นของซอฟท์แวร์ โดยทีมงาน VR Digital ของเราจะนำมา Review ให้ชมกัน ซึ่งมีรายละเอียดของคำสั่งและฟังก์ชั่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา ดังนี้

What’s new in Autodesk AutoCAD 2018

ปัจจุบัน AutoCAD ได้เดินทางมาครบอายุ 35 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ก็จะมากับ AutoCAD 2018 ได้ออกมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าไฟล์ PDF เข้ามาภายใน AutoCAD ที่มีมาตั้งแต่ AutoCAD 2017 แล้ว…

Enscape ออกซอฟต์แวร์ Version 1.9 แล้ววันนี้

Enscape ได้ปล่อยรุ่นใหม่ Version 1.9 ออกมาให้ใช้งานแล้ว ซึ่งทิ้งช่วงเวลาจากรุ่นที่แล้วพอสมควรเพราะมีการเพิ่มสิ่งใหม่ ๆ เข้ามามากเหมือนกัน โดยผู้พัฒนาพยายามรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้มาปรับปรุง…

ประกาศจาก Autodesk เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันบนระบบ BIM 360 Team

Autodesk ได้ออกประกาศให้กับผู้ใช้งาน BIM 360 Team ทราบว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017 นี้ เป็นต้นไป ผู้ที่ใช้งานระบบ BIM 360 Team สำหรับการทำงานร่วมกันบนระบบ Cloud นั้น ทุกท่านที่จะเข้าระบบจะต้องมี Subscription ด้วยทุกคน