VR Digital ร่วมกับ Novade Solutions จัดกิจกรรมแนะนำ Novade Quality แพลตฟอร์มสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ร่วมกับ Novade Solutions ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์และวงการก่อสร้างในประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “Novade Quality Application for Thailand”…

โปรโมชั่นพิเศษจาก Autodesk สำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือต่ออายุ Subscription License ในซอฟต์แวร์ที่ร่วมรายการ

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือต่ออายุ Subscription License ซอฟต์แวร์ของ Autodesk ที่ร่วมรายการ (AutoCAD Family, LT Family, BIM 360 Team, Fusion 360, Vault Professional, AEC Collection)…

โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Autodesk สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของสมาคม

โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Autodesk สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกปัจจุบันของสมาคม สามารถแจ้งหมายเลขสมาชิกเพื่อรับสิทธิซื้อซอฟต์แวร์…

VR Digital ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิก ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของงานสัมมนา URBAN DESIGN USING BIM

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จาก บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิก ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ…

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา Novade Quality Application for Thailand

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ร่วมกับ Novade Solutions ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เข้าร่วมงานสัมมนา “Novade Quality Application for Thailand”…

สถาบันสถาปนิกสยาม ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการอบรม BIM รุ่น 14 และการใช้งาน Autodesk Revit 2017

สถาบันสถาปนิกสยาม โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการอบรม BIM ภาคปฏิบัติ โปรแกรม Autodesk Revit 2017 ในโครงการอบรม BIM รุ่น 14 และการใช้งาน Autodesk Revit 2017…

สภาสถาปนิก ร่วมกับ Autodesk ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา URBAN DESIGN USING BIM

สภาสถาปนิก ร่วมกับ Autodesk ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และสมาชิกสภาสถาปนิกที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา URBAN DESIGN USING BIM ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560…

DEPA Phuket ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับนานาชาติ BIM City Model

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต (DEPA Phuket) ร่วมกับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ขอเชิญบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน…