6 วิธีการในการดูผลงานจาก Autodesk Revit ในแบบ Viewer

เรื่องหนึ่งที่เป็นคำถามมาจากหลายๆ ท่านที่ต้องการใช้งาน Autodesk Revit เพียงแค่จะเปิดไฟล์ดูเป็นหลัก ไม่ได้เขียนโมเดลบนนั้น พอจะมีตัวที่ใช้งานเป็น Viewer หรือไม่ วันนี้เลยนำแนวทางที่จะใช้ในลักษณะดังกล่าวมาให้พวกเราทราบกัน โดยวิธีการนั้นมีหลายแนวๆ ดังนี้

วิธีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Lumion 7.3 Trial (สามารถใช้ทำงานได้ 7 วันในระยะเวลา 30 วัน )

วันนี้…คุณสามารถดาวน์โหลด Lumion7.3 Trial ซอฟต์แวร์สำหรับการนำโมเดลสถาปัตยกรรมมาจัดแสงเพื่อการ Render ในเวอร์ชัน Free Trial ทดลองใช้งานได้ฟรี 7 วัน อย่างง่าย ๆ…

แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline)

แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline) ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์