BIM (Building Information Modeling)

BIM :Building Information Modeling (แบบจำลองสารสนเทศอาคาร) แนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบและก่อสร้างโดยการสร้างแบบจำลอง (Building Model) ที่มาพร้อมกับข้อมูลสารสนเทศ (Information)

อ่านเพิ่มเติม

Autodesk Revit Live

Revit Live เป็นบริการบนระบบ Cloud จาก Autodesk ที่ใช้คู่กับ Autodesk Revit® ไม่ว่าจะเป็น Revit หรือ Revit LT โดยจะเป็นการนำโมเดลที่สร้างขึ้นไปสร้างการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

อ่านเพิ่มเติม

Laser Scanner กับงานด้าน BIM (Building Information Modeling)

เทคโนโลยีของเครื่องสแกนเนอร์ในปัจจุบันมีพัฒนาในด้านเทคโนโลยีของการใช้งานไปเป็นอย่างมาก ซึ่งได้มีการนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการออกแบบเขียนแบบที่เรียกว่า แบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM (Building Information Modelling)…

อ่านเพิ่มเติม

Lumion 7.3 กับ LiveSync® for Revit®

ฟังก์ชั่นใหม่ของ Lumion 7.3 ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกกับ Autodesk Revit ในลักษณะของ Real-time โดยผู้ใช้จะต้องติดตั้ง Plugin สำหรับ Autodesk Revit เพิ่มเติมลงไป เพื่อให้ตัวชิ้นงานบน Autodesk Revit นั้นเชื่อมต่อกับโปรแกรม Lumion ได้โดยตรงในแบบ Real-time…

อ่านเพิ่มเติม

V-Ray for Revit

V-Ray for Revit อีกหนึ่งทางเลือกของการ Render งานบน Autodesk Revit สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลการ Render ในแนวทางของ V-Ray โดย V-Ray for Revit นั้นจะจำหน่ายมาพร้อมกับตัว Dongle…

อ่านเพิ่มเติม

Enscape ออกซอฟต์แวร์ Version 1.9 แล้ววันนี้

Enscape ได้ปล่อยรุ่นใหม่ Version 1.9 ออกมาให้ใช้งานแล้ว ซึ่งทิ้งช่วงเวลาจากรุ่นที่แล้วพอสมควรเพราะมีการเพิ่มสิ่งใหม่ ๆ เข้ามามากเหมือนกัน โดยผู้พัฒนาพยายามรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้มาปรับปรุง…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การแก้ไขปัญหา Site View ไม่แสดงเป็นแบบ Top View

หลายๆ ท่านคงเคยเจอปัญหาในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit ว่าในมุมมอง Site View แสดงแบบออกมาเป็นเหมือนถูกตัด ไม่แสดงเป็นแบบ Top View แนวทางแก้ไขก็คือการตั้งค่า View Range ในมุมมอง Site View นั่นเอง…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การจัดการไฟล์เวลาต้องเปิดโปรเจคใหญ่ๆ

วันนี้เอา Tip & Tricks ง่ายๆ มาฝากกัน เป็นการจัดการไฟล์ Revit บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไปไม่ค่อยจะไหว เวลาต้องเปิดโปรเจคใหญ่ๆ จาก Revit ทำอย่างไรได้บ้าง

อ่านเพิ่มเติม

[AutoCAD] การแปลงไฟล์ AutoCAD เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า

หลายๆ ท่านมีปัญหาว่า ออฟฟิศมีโปรแกรม AutoCAD เวอร์ชั่นเก่า แต่ต้องทำงานร่วมกันกับอีก 1 ออฟฟิศที่ใช้โปรแกรม AutoCAD เวอร์ชั่นใหม่ แล้วไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ ผู้ใช้งานลองโหลดโปรแกรม Autodesk DWG TrueView 2017…

อ่านเพิ่มเติม

[3ds Max] Autodesk 3ds Max สามารถทำการ Render บนระบบ Cloud

หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ Autodesk 3ds Max สามารถทำการ Render บนระบบ Cloud ได้แล้วนะครับ ว่ากันตามภาพเลยครับ ซึ่งก็สามารถทำการส่ง Render ทีเดียวบนระบบได้พร้อมๆ กันทีเดียวหลายๆ ภาพอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม