Autodesk Media & Entertainment Collection ชุดซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานด้านสื่อและความบันเทิง (Media & Entertainment) ที่สามารถใช้ปั้นโมเดล 3 มิติ หรือสร้างคาแรคเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยในชุดซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์เสริมความสามารถ ดังนี้

Autodesk Maya ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างอนิเมชั่นและเกมส์ 3 มิติ ด้วยฟังก์ชั่นและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงาน เหมาะสำหรับผู้ผลิตขนาดเล็กที่ต้องการซอฟต์แวร์คุณภาพในราคาที่ย่อมเยาว์

Autodesk 3ds Max ซอฟต์แวร์สำหรับงานขึ้นรูป 3D Modeling สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) และการทำภาพให้ดูเสมือนจริง (Rendering) ระดับสูง สามารถสร้างงานเกมส์ และสร้างภาพเสมือนจริง (Design Visualization) ที่มีการแสดงผลทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างง่าย