จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง ด้านงานกราฟฟิกแอนิเมชั่น และด้านอื่นๆ

เราเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการด้านอุปกรณ์ Hardware อย่างครบวงจร สำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

ศูนย์ฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบก่อสร้างอาคาร และวางระบบการทำงานในแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ Building Information Modeling (BIM)