Act-3D เปิดตัวซอฟต์แวร์ Lumion 9 อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา Act-3D B.V. ได้มีการเปิดตัวซอฟต์แวร์ Lumion เวอร์ชันที่ 9 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดอย่างเป็นทางการ ที่มาพร้อมกับความสามารถใหม่ ๆ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและพื้นที่ของคุณให้มีชีวิตชีวา…

Autodesk เปิดตัวซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เวอร์ชัน 2019 ที่มาพร้อมความสามารถใหม่ๆ และการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา Autodesk ได้ทำการเปิดตัวซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2019 ที่มาพร้อมกับความสามารถและการพัฒนาประสิทธิภาพในหลาย ๆ ด้าน เพื่อทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น…

BIM (Building Information Modeling)

BIM :Building Information Modeling (แบบจำลองสารสนเทศอาคาร) แนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบและก่อสร้างโดยการสร้างแบบจำลอง (Building Model) ที่มาพร้อมกับข้อมูลสารสนเทศ (Information)

Novade Quality เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและส่งมอบห้องชุดหรือพื้นที่

Novade Quality แอปสำหรับองค์กร เพื่อใช้ในการบริหาร, ตรวจสอบ และใช้เพื่อส่งมอบห้องชุดหรือพื้นที่ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อสร้างจนถึงงานส่งมอบพื้นที่

What’s new in Autodesk AutoCAD 2018

ปัจจุบัน AutoCAD ได้เดินทางมาครบอายุ 35 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ก็จะมากับ AutoCAD 2018 ได้ออกมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าไฟล์ PDF เข้ามาภายใน AutoCAD ที่มีมาตั้งแต่ AutoCAD 2017 แล้ว…