Integrating BIM & GIS Workflows

การเชื่อมโยง BIM กับ GIS เกิดขึ้นแล้ว

ข่าวใหญ่วันนี้คือ ในที่สุด BIM กับ GIS ก็ร่วมมือกันอย่างแนบแน่นแล้ว เมื่อโปรแกรม ArcGIS Pro ในรีลีสใหม่ล่าสุด จะเพิ่มการสนับสนุน Revit เข้ามา (BIM and GIS, together at last: Next ArcGIS Pro release to add Revit support)…

Autodesk เปิดตัวซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เวอร์ชัน 2019 ที่มาพร้อมความสามารถใหม่ๆ และการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา Autodesk ได้ทำการเปิดตัวซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2019 ที่มาพร้อมกับความสามารถและการพัฒนาประสิทธิภาพในหลาย ๆ ด้าน เพื่อทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น…

BIM (Building Information Modeling)

BIM :Building Information Modeling (แบบจำลองสารสนเทศอาคาร) แนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบและก่อสร้างโดยการสร้างแบบจำลอง (Building Model) ที่มาพร้อมกับข้อมูลสารสนเทศ (Information)

Novade Quality เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและส่งมอบห้องชุดหรือพื้นที่

Novade Quality แอปสำหรับองค์กร เพื่อใช้ในการบริหาร, ตรวจสอบ และใช้เพื่อส่งมอบห้องชุดหรือพื้นที่ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อสร้างจนถึงงานส่งมอบพื้นที่

What’s new in Autodesk AutoCAD 2018

ปัจจุบัน AutoCAD ได้เดินทางมาครบอายุ 35 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ก็จะมากับ AutoCAD 2018 ได้ออกมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าไฟล์ PDF เข้ามาภายใน AutoCAD ที่มีมาตั้งแต่ AutoCAD 2017 แล้ว…