ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา Novade Quality Application for Thailand

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ร่วมกับ Novade Solutions ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เข้าร่วมงานสัมมนา “Novade Quality Application for Thailand”…