ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา Future of Design for Construction and Infrastructure

ออโต้เดสก์ บริษัท คอมกราฟ จำกัด และ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ขอเชิญผู้ออกแบบและวางแผนงานโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือโครงการต่างๆ ด้านคมนาคมและขนส่ง เข้าร่วมการสัมมนา Future of Design for Construction and Infrastructure ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560…