กิจกรรม Autodesk Solutions for Innovative Design Visualization with VR Technology

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ออโต้เดสก์ ประเทศไทย ร่วมกับ คอมกราฟ เอสวีโอเอ และ วี อาร์ ดิจิตอล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Autodesk Solutions for Innovative Design Visualization with VR Technology…