บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลก เพื่อการผลิตผลงานสร้างสรรค์สำหรับมืออาชีพ ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (Architecture Engineering & Construction – AEC) ด้านงานผลิตสื่อและความบันเทิง (Media & Entertainment – M&E) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ การ์ตูน และเอนิเมชั่น และงานด้านอื่นๆ

โดยเราได้รับความเชื่อมั่นจาก Autodesk บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างสรรค์ในระดับโลก ให้เป็น Gold Partner ทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (Architecture Engineering & Construction – AEC) ด้านงานผลิตสื่อและความบันเทิง (Media & Entertainment – M&E) อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของเรา

.

Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection

Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection ชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดจากออโต้เดสก์ สำหรับการทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (Architecture, Engineering & Construction) โดยในชุดจะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์เสริมความสามารถ ดังนี้

Autodesk Revit
Autodesk InfraWorks 360
• Autodesk AutoCAD
• Autodesk AutoCAD Architecture
• Autodesk AutoCAD Civil 3D
• Autodesk AutoCAD Electrical
• Autodesk AutoCAD Map 3D
• Autodesk AutoCAD MEP
• Autodesk AutoCAD Plant 3D
• Autodesk AutoCAD P&ID
• Autodesk AutoCAD Raster Design
• Autodesk Advance Steel
• Autodesk Dynamo Studio
• Autodesk Fabrication CADmep
• Autodesk FormIt Pro
• Autodesk Insight
Autodesk Navisworks Manage
• Autodesk ReCap Pro
• Autodesk Remake and ReCap Photo

• Autodesk Revit Live
• Autodesk Robot Structural Analysis Professional
• Autodesk Structural Bridge Design
• Autodesk Vehicle Tracking
• Autodesk 3ds Max
• Autodesk AutoCAD Mobile App
Autodesk Rendering in A360
• Autodesk Structural Analysis for Revit

• Cloud storage (25 GB)

Autodesk Media & Entertainment Collection

Autodesk Media & Entertainment Collection ชุดซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานด้านสื่อและความบันเทิง (Media & Entertainment) ที่สามารถใช้ปั้นโมเดล 3 มิติ หรือสร้างคาแรคเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยในชุดซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์เสริมความสามารถ ดังนี้

• Autodesk Maya
• Autodesk 3ds Max
• Autodesk MotionBuilder
• Autodesk Mudbox
• Autodesk Character Generator
Rendering in A360
• Autodesk ReCap Pro
• Cloud storage (25 GB)

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection ชุดซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) โดยในชุดจะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และซอฟแวร์เสริมความสามารถ ดังนี้

• AutoCAD
• AutoCAD Architecture
• AutoCAD Electrical
• AutoCAD Mechanical
• Factory Design Utilities
• Inventor Professional
• Nastran In-CAD
• HSM
Navisworks Manage
• Vault Basic
• 3ds Max
• AutoCAD Mobile App
Fusion 360
• ReCap 360 Pro
Rendering in A360
• Process Analysis 360
• Cloud storage (25 GB)

Autodesk Revit

Autodesk Revit ซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบจำลอง 3 มิติ ภายใต้แนวคิด BIM (Building Infomation Modeling) ที่สามารถถอดแบบรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร เพื่อใช้ในการประเมินราคาได้อย่างรวดเร็ว อาทิ

• Autodesk Revit Architecture – สำหรับงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
• Autodesk Revit MEP – สำหรับงานออกแบบระบบอาคาร
• Autodesk Revit Structure – สำหรับงานออกแบบโครงสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk Revit

Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD ซอฟต์แวร์สำหรับมืออาชีพเพื่อการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานเขียนแบบทั่วไป ทั้งในรูปแบบของ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยมีคำสั่งและเครื่องมือให้คุณเลือกสำหรับใช้งานอย่างมากมาย เพื่อตอบสนองต่อทุกจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของคุณ

Autodesk AutoCAD LT

Autodesk AutoCAD LT ซอฟต์แวร์สำหรับมืออาชีพเพื่อการเขียนแบบ และออกแบบ ในรูปแบบ 2 มิติ เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน CAD ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนแบบอาคาร เขียนแบบโครงสร้าง และเขียนแบบโยธา โดยโปรแกรมสามารถทำงานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows และระบบปฏิบัติการ Mac OS

Autodesk AutoCAD Architecture

Autodesk AutoCAD Architecture ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ที่มีไลบรารี่ต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Autodesk AutoCAD MEP

Autodesk AutoCAD MEP ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแบบทางวิศวกรรมที่มีการเพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนแบบทางวิศวกรรมระบบอาคาร (งานไฟฟ้า งานประปา ระบบปรับอากาศ และเครื่องกล) เหมาะสำหรับวิศวกรงานระบบที่ต้องเขียนแบบงานระบบอาคารที่มีความซับซ้อน

Autodesk AutoCAD with Advance Steel

Autodesk AutoCAD with Advance Steel ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบชิ้นส่วนและโครงสร้างเหล็ก รวมไปถึงการถอดปริมาณงานอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรมอื่นๆ ของทาง Autodesk เช่น Autodesk AutoCAD Autodesk Revit และ Autodesk Robot Structural Analysis ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Autodesk AutoCAD Civil 3D

Autodesk AutoCAD Civil 3D ซอฟต์แวร์สำหรับงานวิศวกรรมการทาง งานสาธารณูปโภค งานออกแบบระบบชลประทาน เหมาะสำหรับวิศวกรขนส่ง วิศวกรโยธา วิศวกรเหมืองแร่ วิศวกรชลประทาน หน่วยงานราชการ และเอกชน

Autodesk AutoCAD Revit LT Suite

Autodesk AutoCAD Revit LT Suite เป็นชุดซอฟต์แวร์จาก Autodesk ซึ่งภายในชุดโปรแกรมประกอบไปด้วย Autodesk Revit LT และ Autodesk AutoCAD LT

Autodesk InfraWorks 360

Autodesk InfraWorks 360 ซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองข้อมูลการออกแบบงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนน ระบบระบายน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยทำงานผ่านระบบ Cloud โดยโปรแกรมรองรับการทำงานร่วมกันในรูปแบบทีม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk Infraworks 360

Autodesk Navisworks Manage

Autodesk Navisworks Manage ซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบงานออกแบบ ทั้งในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานอุตสาหกรรม โดยโปรแกรมสามารถจำลองการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของ 3 มิติ เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของงานออกแบบได้ง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk Naviswork Manage

Autodesk Robot Structural Analysis

Autodesk Robot Structural Analysis เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างขั้นสูง สำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้าง ทั้งในรูปแบบของ 2 และ 3 มิติ ที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

Autodesk AutoCAD Inventor LT

Autodesk AutoCAD Inventor LT ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และการออกแบบเครื่องกลแบบ 3 มิติ ที่ง่ายที่สุด

Autodesk AutoCAD Mechanical

Autodesk AutoCAD Mechanical เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและเขียนแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความซับซ้อน ที่จะช่วยให้คุณลดระยะเวลาในการทำงาน เหมาะสำหรับวิศวกรเครื่องกล

Autodesk 3ds Max

Autodesk 3ds Max ซอฟต์แวร์สำหรับงานขึ้นรูป 3D Modeling สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) และการทำภาพให้ดูเสมือนจริง (Rendering) ระดับสูง สามารถสร้างงานเกมส์ และสร้างภาพเสมือนจริง (Design Visualization) ที่มีการแสดงผลทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างง่าย

Autodesk Maya

Autodesk Maya สุดยอดซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของ 3D และ Visual Effects ที่ได้รับการยอมรับจากผู้สร้างวีดีโอและภาพยนตร์ ผู้พัฒนาเกมส์และศิลปินต่างๆ ที่ต้องการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการของตนออกไปอย่างไร้ขีดจำกัด

Autodesk Maya LT

Autodesk Maya LT ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างอนิเมชั่นและเกมส์ 3 มิติ ด้วยฟังก์ชั่นและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงาน เหมาะสำหรับผู้ผลิตขนาดเล็กที่ต้องการซอฟต์แวร์คุณภาพในราคาที่ย่อมเยาว์

Autodesk MotionBuilder

Autodesk MotionBuilder ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่น ที่ได้รับความนิยมในงานผลิตเกมส์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งแอนิเมเตอร์ และผู้กำกับเทคนิคในการทำงานแอนิเมชั่นขนาดใหญ่ ด้วยการทำงานแบบ Real Time

Autodesk Mudbox

Autodesk Mudbox ซอฟต์แวร์สำหรับการปั้นผลงาน 3D โดยเทคนิคการจำลองใช้ฝีแปรงบนพื้นผิวความละเอียดสูง สำหรับนักประติมากรรมมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการความละเอียดซับซ้อนของชิ้นงานปัจจุบัน

Autodesk Smoke

Autodesk Smoke ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างสรรค์งานวีดีโอสำหรับมืออาชีพ ที่ผู้ใช้สามารถแก้ไข ตัดต่อ และใส่เอฟเฟคในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้งานของคุณออกมาอย่างมีคุณภาพ

Autodesk Stingray

Autodesk Stingray ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างเกม 3 มิติ การสร้างภาพงานออกแบบแบบเรียลไทม์ และการสร้างผลงานภาพเสมือนจริง โดยซอฟต์แวร์นี้สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya และ Autodesk Maya LT

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk Stringray

Autodesk Collaboration for Revit (C4R)

Autodesk Collaboration for Revit (C4R) เป็น Add-in Solution ที่จะทำให้ผู้ที่ใช้ Autodesk Revit สามารถทำงานร่วมกันผ่านระบบ Cloud ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานบนไฟล์ Autodesk Revit ร่วมกันจากคนละสถานที่ หรือจะระหว่างประเทศได้อีกด้วย
Autodesk Collaboration for Revit (C4R) จะเป็น Cloud Service จาก Autodesk ที่จะมาพร้อมกับ Autodesk BIM 360 Team

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk Collaboration for Revit (C4R)

Autodesk Revit Live

Autodesk Revit Live บริการเสริมผ่านระบบ Cloud ที่จะเปลี่ยนโมเดลสถาปัตยกรรมของคุณจากซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ให้กลายเป็นภาพจำลองเสมือนจริงในคลิกเดียว เพื่อช่วยให้สถาปนิกมีความเข้าใจงาน หรือ สำรวจตรวจสอบงานออกแบบ และส่งต่อให้กับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานให้พิจารณาผลงานร่วมกัน ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่แปลงมานำเสนอได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน Autodesk Live Viewer หรือนำเสนอผ่าน App บนอุปกรณ์ iPad Pro ก็ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk Revit Live

The BIM 360 Family

Autodesk นั้นมี Cloud Service อยู่หลายรูปแบบ ที่ตอบสนองการทำงานในช่วงของกระบวนการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยจะประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้ Autodesk BIM 360 Team, Autodesk BIM 360 Docs, Autodesk BIM 360 Glue, Autodesk BIM 360 Layout, Autodesk BIM 360 Plan, Autodesk BIM 360 Field, Building Ops

Autodesk BIM 360 Team

Autodesk BIM 360 Team บริการเสริมสำหรับการทำงานร่วมกันในรูปแบบทีม ผ่านระบบ Cloud ที่ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์ให้กับทีมงานที่จะต้องทำงานร่วมกัน ตลอดจนมี Viewer ที่สามารถทำการเปิดไฟล์ Autodesk Revit ได้ผ่าน Browser หรือผ่าน Mobile Device บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยระบบสามารถรองรับไฟล์ในหลายๆ ประเภท เช่น AutoCAD (DWG, CAD), DXF, Revit (RVT), IFC, and Navisworks (NWD, NWF) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำการเปิดโมเดลเพื่อทำการ Review และ Comment ผ่านระบบดังกล่าวได้อีกด้วย
(สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android)

Autodesk BIM 360 Docs

Autodesk BIM 360 Docs บริการในรูปแบบของ Web Service ที่จะช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในโครงการก่อสร้าง โดยบริการนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าทีมงานทั้งหมดของโครงการจะดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน ด้วยข้อมูลจากเอกสาร แผนงาน และโมเดลในฉบับที่ถูกต้อง

(สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android)

Autodesk BIM 360 Glue

Autodesk BIM 360 Glue บริการเสริมผ่านระบบ Cloud ที่จะช่วยในการจัดการและทำงานร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BIM โดยบริการนี้จะช่วยเชื่อมต่อทีมงานในทุกส่วนของโครงการ เพื่อทบทวนโครงการ BIM และการประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน

(ใช้ได้บน iPad เท่านั้น)

Autodesk BIM 360 Layout

Autodesk BIM 360 Layout ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านระบบ Cloud สำหรับช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถทำการใช้ Coordinate ของโมเดลมาใช้ในการปักผังในการก่อสร้าง โดยก็จะช่วยให้กระบวนการทำงานในภาคสนามนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานและได้ความถูกต้องในการก่อสร้างอาคารได้มากยิ่งขึ้น

(ใช้ได้บน iPad เท่านั้น)

Autodesk BIM 360 Field

Autodesk BIM 360 Field ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านระบบ Cloud สำหรับการจัดการงานภาคสนาม ทั้งการทำงานในสภาพแวดล้อมทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบพกพาในพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยการทำงานร่วมกันและรายงานผ่านระบบ Cloud

(ใช้ได้บน iPad เท่านั้น)

Autodesk BIM 360 Plan

Autodesk BIM 360 Plan บริการเสริมสำหรับการทำงานผ่านระบบ Cloud บน Web Service และแอพลิเคชันผ่านอุปกรณ์บนระบบ iOS ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแผนงานของโครงการสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่จะช่วยควบคุมต้นทุนด้วยการลดความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ทั้งการผลิตมากเกินจำนวน การสั่งซื้อวัสดุที่เกินปริมาณการใช้งาน และการทำงานแบบซ้ำๆ

(ใช้ได้บน iPad เท่านั้น)

Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360 ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ ที่ประกอบไปด้วย CAD CAM และ CAE ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวบนระบบ Cloud สำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ และนักประดิษฐ์ระดับมืออาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fusion 360

Adobe Creative Cloud for teams

Adobe Creative Cloud for teams ชุดซอฟต์แวร์จาก Adobe สำหรับการสร้างสรรค์งานออกแบบและมัลติมีเดีย ที่ทำให้คุณสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ทุกโปรแกรมที่อยู่ในชุด Adobe Creative Cloud พร้อมสิทธิประโยชน์จาก Adobe อีกมากมาย ด้วยราคาสุดพิเศษ

รายชื่อซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างสรรค์และซอฟต์แวร์เครื่องมือในชุด Adobe Creative Cloud

• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign
• Adobe Muse
• Adobe Dreamweaver
• Adobe After Effects
• Adobe SpeedGrade
• Adobe Audition
• Adobe Premiere Pro
• Adobe Prelude
• Adobe Media Encoder
• Adobe Lightroom
• Adobe Story
• Adobe Bridge
• Adobe Flash Builder
• Adobe InCopy
• Adobe Flash Professional
• Adobe Fireworks
• Adobe Scout
• Adobe Acrobat Pro
• Adobe Creative Cloud Connection preview
• Adobe Edge Animate
• Adobe Edge Reflow
• Adobe Edge Inspect
• Adobe Edge Web Fonts
• Adobe Typekit
• Adobe PhoneGap Build

Adobe Acrobat Professional DC

Adobe Acrobat Professional ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการเอกสารดิจิตอลในรูปแบบของ PDF ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและครบวงจรจากโปรแกรมเดียว ทั้งการสร้างไฟล์แบบ PDF การอ่านไฟล์ การแก้ไขไฟล์ ไปจนถึงการลงนามเอกสารแบบดิจิตอล โดยเพิ่มความสามารถต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเอกสารในยุคดิจิตอลของคุณ

Adobe Acrobat Standard DC

Adobe Acrobat Standard ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการเอกสารดิจิตอลในรูปแบบของ PDF ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและครบวงจรจากโปรแกรมเดียว ทั้งการสร้างไฟล์แบบ PDF การอ่านไฟล์ การแก้ไขไฟล์ ไปจนถึงการลงนามเอกสารแบบดิจิตอล

Adobe Photoshop CC 2017

Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการสร้าง แก้ไข และตกแต่งไฟล์ภาพหรืองานกราฟฟิกสำหรับผู้ใช้งานมืออาชีพจาก Adobe บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลก ซอฟต์แวร์รองรับรูปแบบของไฟล์ภาพในรูปแบบต่างๆ และมีเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อทุกพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ

Adobe Illustrator CC 2017

Adobe Illustrator ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพในรูปแบบของ Vector Graphic เหมาะสำหรับใช้งานในการออกแบบและการดีไซน์ทุกประเภท เพื่อตอบสนองต่อทุกจินตนาการแห่งการสร้างสรรค์ของคุณ

Adobe InDesign CC 2017

Adobe InDesign ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และในรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความไว้วางใจมาจากมืออาชีพมาอย่างยาวนาน ด้วยเครื่องมือต่างๆ ภายในโปรแกรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณ ในการสร้างสรรค์ผลงานชั้นยอดให้ดึงดูดสายตาของผู้ที่พบเห็นได้อย่างง่ายดาย

Adobe Premiere Pro CC 2017

Adobe Premiere Pro ซอฟต์แวร์สำหรับการตัดต่องานวีดีโอคุณภาพสูงสำหรับมืออาชีพ ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายที่สุดโปรแกรมหนึ่งของโลก ด้วยเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมนี้จะช่วยให้การสร้างสรรค์ผลงานของคุณเป็นไปได้อย่างราบลื่นและได้ผลงานชิ้นเอกที่มีคุณภาพ

Adobe After Effects CC 2017

Adobe After Effects เป็นซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในการผลิตงานวีดีโอสำหรับมืออาชีพ ด้วยการสร้างกราฟฟิกและเอฟเฟกต์เพื่อให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์และสวยงามสมจริง โดยผู้ใช้สามารถผสมผสานชิ้นงานกับไฟล์ดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์เสียง เพื่อตอบสนองต่อจินตนาการอันไร้ขีดสุดในการสร้างสรรค์ผลงานของคุณ

Adobe Audition CC 2017

Adobe Audition ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานออดิโอสำหรับมืออาชีพ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเลิศด้านการอัดเสียง ตัดต่อเสียง เพิ่มลดเสียง หรือแม้กระทั่งการใส่เอฟเฟคต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถผลิตผลงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Adobe Dreamweaver CC 2017

Adobe Dreamweaver ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์คุณภาพสูงสำหรับนักพัฒนาเว็บมืออาชีพ ที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายภายในโปรแกรม ที่พร้อมจะรองรับการพัฒนาเว็บไซต์ในทุกรูปแบบตามที่ต้องการ

Enscape Logo

ENSCAPE™

ENSCAPE™ คือ plug-in สำหรับการสร้าง Real-Time Renderings และ walkthroughs ให้กับโมเดล BIM ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit® และ SketchUp ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็วเพียงคลิก เพียงใช้ ENSCAPE™ สำหรับการทำงานไปพร้อมกับการนำเสนอภาพเสมือนจริง เมื่อเราทำการแก้ไขวัตถุใน Revit หรือ SketchUp แล้ว ภาพภายในหน้าจอ Enscape จะทำการอัพเดทโดยอัตโนมัติในทันที

::: รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENSCAPE :::

LUMION

Lumion ซอฟต์แวร์สำหรับนำโมเดลมาจัดแสงเพื่อเรนเดอร์ ทำเอนิเมชั่น เหมาะกับงานด้านสถาปัตยกรรม โดยซอฟต์แวร์ Lumion รองรับการใช้งานควบคู่กับซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น Autodesk Revit, SketchUp, ArchiCAD, 3D BIM เป็นต้น

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lumion เพิ่มเติม 7

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lumion เพิ่มเติม 8

V-Ray

V-Ray ซอฟต์แวร์ประเภทปลั๊กอินเสริม สำหรับการทำงานเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมและงานโมเดล 3 มิติ ที่ต้องการการจัดแสงและพื้นผิวที่มีความสมจริง โดยมี V-Ray ที่รองรับซอฟท์แวร์ต่างๆ หลายๆ ประเภทด้วยกัน ดังนี้

• V-Ray for 3ds Max • V-Ray for MODO • V-Ray for SketchUP
• V-Ray for Maya • V-Ray for NUKE • V-Ray for Rhino
• V-Ray Render Node • V-Ray for KATANA • V-Ray Application SDK
• V-Ray for Revit • V-Ray for Blender • V-Ray Standalone
• V-Ray for Cinema 4D
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ V-Ray for Revit

Novade Quality

แอปสำหรับองค์กรในการบริหารโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง, ตรวจสอบ และใช้เพื่อส่งมอบห้องชุดหรือพื้นที่ โดยเป็นโซลูชั่นสมบูรณ์แบบสำหรับเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนร่วมสำคัญทั้งหมดของโครงการ ด้วยเครื่องมือง่ายๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนของท่านเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Novade Quality

Transoft AutoTurn

Transoft AutoTurn ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์วงเลี้ยวของยานยนต์ เพื่อการออกแบบทาง เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถวิเคราะห์เส้นทางได้อย่างความถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งประเมินการเคลื่อนไหวของรถได้ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ด้วยการแสดงผลแบบ Real Time ลักษณะรัศมีการเลี้ยวของยานพาหนะต่างๆ ถูกสามารถแสดงผลออกมาแบบ 3 มิติ แสดงให้เห็นถึงพื้นผิวภูมิประเทศ การลาดเอียง

Transoft AviPLAN Turn Pro

Transoft AviPLAN Turn Pro ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบเส้นทางของเครื่องบินในขณะที่อยู่ใน Runway ที่สามารถวิเคราะห์วงเลี้ยวของเครื่องบินและยานยนต์ที่ใช้ในสนามบิน

SketchUp Pro

SketchUp Pro ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและสร้างชิ้นงานในรูปแบบของโมเดล 3 มิติ สำหรับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบภูมิสถาปัตย์ และงานออกแบบอื่นๆ ที่สามารถสร้างแบบจำลองที่มีความละเอียดสูง ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย

 

zBrush

zBrush เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างงานโมเดล 3 มิติคุณภาพสูง ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในระดับมืออาชีพ โดยมีฟังก์ชั่นในการสร้างโมเดลและเทคเจอร์รายละเอียดสูงได้

Oasys MassMotion

Oasys MassMotion เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองการเดินเท้าที่ทันสมัยที่สุดและเครื่องมือในการวิเคราะห์ฝูงชนที่สามารถใช้ได้ทุกที่ ซอฟต์แวร์นี้มีความสามารถในการจำลองการเดินเท้าจำนวนหลายร้อยหลายพันคนได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยคุณลดระยะเวลาในการจำลองซึ่งใช้เวลาหลายวัน นอกจากนี้ยังช่วยคุณประหยัดเวลา เงิน และกำลังคนในระหว่างขั้นตอนในการวางแผนของโครงสร้างอีกด้วย

 

Microsoft Windows 10

Windows 10 ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจาก Microsoft ที่ได้รับการปรับปรุงจากรุ่นก่อนๆ ที่ทุกคนคุ้นเคยให้รองรับกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดย Windows 10 แบ่งออกเป็น 2 เวอร์ชั่น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน คือ

• Windows 10 Home ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปของคุณ รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล๊ปท๊อป และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 2 in 1 ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ Notebook และ Tablet

• Windows 10 Pro ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจ ด้วยฟังก์ชั่นในการเพิ่มความปลอดภัยด้วย BitLocker ที่จะปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณด้วยการเข้ารหัสและจัดการด้านความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อกับโดเมนธุรกิจ สถานศึกษา หรือ Azure Active Directory เพื่อใช้แฟ้มข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ในเครือข่าย และฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการทำงานในภาคธุรกิจของคุณ

Microsoft Office Suite

Microsoft Office ชุดซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่จะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการสร้าง นำเสนอ สื่อสาร และเผยแพร่เอกสารในรูปแบบต่างๆ แบบมืออาชีพ โดยภายในชุดซอฟต์แวร์ Microsoft Office Suite จะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆ ดังนี้

• Outlook ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการอีเมล์ ปฏิทิน ที่ติดต่อ และงาน ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อแม่ข่ายอีเมล์แบบ IMAP, POP3 และ Microsoft Exchange Server

• Word ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้าง แก้ไข จัดรูปแบบ และแบ่งปันเอกสารแบบมืออาชีพ

• Excel ซอฟต์แวร์เพื่อการคำนวณ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

• PowerPoint ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนองานและแนวคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

• OneNote ซอฟต์แวร์เพื่อการจดบันทึกข้อความ แนวคิด เว็บเพจ ภาพถ่าย และไฟล์เสียงหรือไฟล์วีดีโอ เพื่อจัดเก็บเป็นสมุดจดดิจิตอลของคุณ

• Access ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลอย่างง่าย ในการเก็บข้อมูล ประมวลข้อมูล ออกแบบฟอร์มและการออกรายงาน สำหรับการทำงานในระดับสำนักงานและองค์กรขนาดเล็ก

• Publisher ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างสรรค์ ปรับแต่ง และแบ่งปันสื่อสิ่งพิมพ์หลากชนิด ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากไวรัสและภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ตในระดับพรีเมียม เพื่อให้คุณไร้กังวลจากความเสี่ยงในการตกเป็นเป้าของแฮกเกอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลสำคัญต่างๆของคุณ ที่ครอบคลุมการใช้งานในทุกอุปกรณ์ดิจิตอล ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แท๊บเล็ต และสมาร์ทโฟน