วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center) ศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการใช้งานโปรแกรมด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน และมีหลักสูตรที่เปิดอบรมรองรับผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

โดย วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากออโต้เดสก์ (Autodesk) ให้เป็น Autodesk Authorized Training Center (ATC) ทางด้าน Architecture, Engineering & Construction (AEC) และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบ Certified Professional แห่งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาปนิก ให้เป็นหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) อย่างเป็นทางการ สำหรับท่านที่เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรจะได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

::: วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ VR Digital Training Center :::

คุณรัช กุลนรัตน์
Mr. Rush Kulnaratana

• 3DS Max Certified Professional
• Revit Architecture Certified Professional
• Revit MEP Certified Professional
• Revit Structure Certified Professional

รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
Asso.Prof. Viwat Udompitisup

• Revit Architecture Certified Professional
• Revit MEP Certified Professional
• Revit Structure Certified Professional

คุณวิธวรรธน์ ลือชัยวิทย์วงศ์
Mr.Witthawat Luechaiwitwong

• AutoCAD Civil 3D Certified Professional

คุณปองภพ นาคพงศ์พันธุ์
Mr. Pongpob Nakpongphan

• Revit Architecture Certified Professional
• Revit Structure Certified Professional

คุณไพทยะ แสงบางปลา
Mr. Paitaya Seangbangpla

• Industrial Design Designer
• Autodesk Fusion 360 Trainer

คุณวรัญญา เชาว์สุโข
Ms. Waranya Chaosukho

• Industrial Design Designer
• Autodesk Fusion 360 Trainer

::: กำหนดการจัดอบรม :::

โปรโมชั่นพิเศษ!!

สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนการอบรมเท่านั้น
รับไปเลยส่วนลดสุดคุ้ม ยิ่งจ่ายเร็ว…ยิ่งลดเยอะ!!!

หลักสูตรราคาปกติชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมล่วงหน้า
7 วัน1 เดือน2 เดือน
Revit16,00014,40012,80011,200
Civil 3D16,00014,40012,80011,200
Naviswork6,5005,8505,200
Lumion5,0004,5004,000

::: หลักสูตรที่เปิดสอนของ VR Digital Training Center :::

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

วิทยากร

คุณรัช กุลนรัตน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

วิทยากร

คุณวิธวรรธน์ ลือชัยวิทย์วงศ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน AutoCAD Civil 3D for Highway Design และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น
2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. มีความรู้ในการสำรวจและออกแบบทางในเบื้องต้น
4. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบงานทาง

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

วิทยากร

คุณวิธวรรธน์ ลือชัยวิทย์วงศ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน AutoCAD Civil 3D และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. มีความรู้ในการสำรวจและออกแบบพื้นที่ คิดปริมาณดินตัด-ดินถม,ขุดบ่อ และถมที่
4. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ ด้านออกแบบพื้นที่

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

วิทยากร

คุณวิธวรรธน์ ลือชัยวิทย์วงศ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน AutoCAD Civil 3D และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. มีความรู้ในการสำรวจและออกแบบงานชลประทาน
4. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ ด้านชลประทาน

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างทักษะการใช้งานโปรแกรม Lumion ในด้านการสร้างภาพเสมือนจริง และภาพ Animation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 1 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

วิทยากร

1) คุณไพทยะ  แสงบางปลา
2) คุณวรัญญา  เชาว์สุโข

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Fusion 360 และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) นักออกแบบ
2) เจ้าของกิจการ
3) พนักงานเขียนแบบ 3 มิติ
4) นิสิต/นักศึกษา
5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1) มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2) มีความสนใจในงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
3) ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการออกแบบมาก่อน

รายละเอียดการอบรม

1) ค่าอบรม 15,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2) จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3) จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

::: การทดสอบความรู้ Autodesk Certified Professional :::

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit Architecture เป็นอย่างดี

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าทดสอบ 5,775 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. เวลา 09.00 – 12.00 น.
3. การทดสอบต่อรอบไม่เกิน 12 ท่าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit MEP : Electrical

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit MEP : Electrical เป็นอย่างดี

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าทดสอบ 5,775 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. เวลา 09.00 – 12.00 น.
3. การทดสอบต่อรอบไม่เกิน 12 ท่าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit MEP : Mechanical

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit MEP : Mechanical เป็นอย่างดี

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าทดสอบ 5,775 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. เวลา 09.00 – 12.00 น.
3. การทดสอบต่อรอบไม่เกิน 12 ท่าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Structure

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit Structure เป็นอย่างดี

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าทดสอบ 5,775 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. เวลา 09.00 – 12.00 น.
3. การทดสอบต่อรอบไม่เกิน 12 ท่าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD Civil 3D

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk AutoCAD Civil 3D เป็นอย่างดี

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าทดสอบ 5,775 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. เวลา 09.00 – 12.00 น.
3. การทดสอบต่อรอบไม่เกิน 12 ท่าน

::: กิจกรรมที่ผ่านมา :::

::: ติดต่อสอบถามข้อมูล :::

ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการอบรมของเราได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
Warangkana Boonyasatit

Email: warangkana@vr-3d.com
Tel: 061 853 4554, 02 267 6388-9