บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบยี่สิบห้าปีแล้ว ในนามของ บริษัท เวคเตอร์ ราสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด โดยกลุ่มสถาปนิกที่คร่ำหวอดในงานด้านการออกแบบ ตลอดจนการทำภาพการนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรม(Design Visualization) การนำเสนองานออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (Presentation Drawings / Software Integration) ตลอดจนการให้แนะนำวางระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานสถาปนิก แนะนำและจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานในสำนักงานสถาปนิก และฝึกอบรมการทำงานสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรของสำนักงานสถาปนิกตลอดมา อันหมายถึงความชำนาญในอุตสาหกรรม AEC และ M&E ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีจนได้รับการยอมรับจาก Autodesk Inc. ผู้นำแห่งวงการซอฟต์แวร์เพื่องานสถาปัตยกรรมให้เป็นผู้จำหน่ายและให้การฝึกอบรมตลอดจนเป็นศูนย์สอบวัดความสามารถของบุคลากรที่ได้รับอนุญาต ดังนี้
• ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ο Autodesk Gold Partner Specialization in Architecture, Engineering & Construction (AEC)
ο Autodesk Gold Partner Specialization in Media & Entertainment (M&E)
ο Adobe Gold Reseller
ο Lumion Authorized Reseller
ο SketchUp Authorized Reseller
• ศูนย์ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมของ Autodesk
ο Autodesk Authorized Training Center (ATC)
• หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ของสภาสถาปนิก
ο หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.)
• ศูนย์ทดสอบเพื่อรับใบรับรองความสามารถการใช้งานโปรแกรมของ Autodesk
ο Autodesk Certification Center
และ วี อาร์ ดิจิตอล ยังให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรบริษัทสถาปนิกในการทำงาน BIM ต่าง ๆ ดังนี้
– บริการให้คำปรึกษาการใช้งาน BIM ในสำนักงาน
– บริการด้านการดำเนินงาน
– บริการด้านการผลิต BIM Documents
– บริการสร้างและการปรับแต่ง family ให้เหมาะกับการทำงาน
– บริการออกแบบและแสดงภาพ
เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเปลี่ยนผ่านสำนักงานสู่ระบบ BIM สมบูรณ์แบบทุกระบบ

VR Digital Co.,Ltd. Company Profile

Founded 1993 as Vector Raster Technologies was established by  Professional Architects as a Design Visualization / Presentation Drawings / Software Integration  company with experience in the AEC and M&E fields for almost 20 years

• Autodesk Gold Partner Specialization in Architecture, Engineering & Construction (AEC)
• Autodesk Gold Partner Specialization in Media & Entertainment (M&E)
• Adobe Gold Reseller
• Lumion Authorized Reseller
• SketchUp Authorized Reseller
• Autodesk Authorized Training Center (ATC)
• Autodesk Certification Center

 

VR Digital Co.,Ltd. We are The BIM Consultants and Services Provider in Thailand. Since Established in 1992, We provide technical knowledge in Architectural Design and Drafting to our customers. We Consult the architects firm for implementation Computerized Design/Drafting System in their office as well as provide softwares in reasonable price to work with. We also provide computer hardwares to work with your complex works with full services from our technical staff to get all thing done.
 
VR Digital Training Center, Our training center, provide many course in A/E/C support to our clients to be experts in their careers from Autodesk Revit to Navisworks.
 
VR Consultants and Services is a supporting unit of VR Digital for A/E/C Professional Service. Our services are
• Consulting Services
• Implementation Services
• Production Services
• Family and Customization Services
• Design and Visualization Services
to help our customers transform to BIM Native firm.

ลูกค้าผู้ให้ความไว้วางใจกับบริการของเราเสมอมา / Reference Customer

• หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ / Government Sector

AOT
DOH
EGAT
Thai Red Cross

• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Property Development

Ananda
Areeya
Fragrant
Grand Unity
Land & Houses
Magnolia
Major Development
Prinsiri
Pruksa
Q House
Sansiri
Singha Estate
Thanapat Property

• ธุรกิจการก่อสร้างและการบริหารโครงการ / Construction and Project Management

Bouygues Thai
ch-karnchang
Christiani & Nielsen
Italian-Thai
Maker Home
NL Development
Pre-Built
Ritta
RTH Construction
Sangfah
SCG
Stonehenge
Thai Obayashi

• ธุรกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และที่ปรึกษา / Architecture Design, Engineering Design and Consultant

49 Group
Chuchawal Royal Haskoning
Contour
Design 103 International
DWP World Wide
EEC Engineering Network
Golf East
Halcrow
HB Design
Inter Pac
MAA Consultant
MAAR
Mott Macdonald
Oriental Studio
P&T Group
Penspen
Team Group
Tesco Consultant
The Beaumont Partnership
Urban Architects
WE Consultants

• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คอนเทนต์ / Creative Content Industry