[Revit] การใช้งานระบบ Cloud จาก Autodesk Rendering เพื่อการเรนเดอร์ผลงาน สำหรับนำไปใช้งานกับกล่องแว่น VR

ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit หลาย ๆ ท่านอาจยังไม่ทราบว่าซอฟต์แวร์ Revit นั้น มีความสามารถในการเรนเดอร์ผลงานผ่านระบบ Cloud ด้วย Autodesk Rendering โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลานั่งรอการ Render ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] รู้จักกับ OmniClass รหัสมาตรฐานเพื่อการกำหนดหมวดหมู่วัตถุ ที่มีมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Revit

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ท่านทราบหรือไม่ว่า ภายในซอฟต์แวร์ Revit นั้นมีระบบรหัสมาตรฐานอีกตัวหนึ่งที่มีมาพร้อมกับในระบบของโปรแกรม ซึ่งรหัสนี้เรียกว่า OmniClass หรือที่มีชื่อเต็มว่า OmniClass Construction Classification System…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] แนะนำ “Export Schedule” Add-in สำหรับการส่งออกตาราง Schedule ออกไปเป็นไฟล์ในรูปแบบของ Excel Spreadsheet

ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการ Add-in เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับตาราง Schedule เราขอแนะนำ Export Schedule ซึ่งเป็น Add-in ที่พัฒนาขึ้นโดย Archisoft โดยเป็น Add-in ที่รองรับการใช้งาน…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การโอนย้ายมุมมอง (Views) จากโปรเจคเดิมไปยังโปรเจคใหม่

สำหรับผู้ใช้งานที่ได้ทำการเขียนงานด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เสร็จเรียบร้อยแล้วในไฟล์ๆ โปรเจคหนึ่ง และต้องการที่จะโอน Views หลายๆ มุมมองเข้ามาในโปรเจคใหม่ที่สร้างขึ้น…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การปรับตั้งค่าและการเพิ่มการแสดงผลเส้น Contour ในระยะความสูงตามที่ต้องการ

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ทำการสร้าง Toposurface ที่มีลักษณะเป็น Contour และมีระดับความสูงไม่มากนัก แต่ต้องการให้ซอฟต์แวร์ทำการเพิ่มเส้น Contour ขึ้นมาในระยะความสูงตามที่ต้องการ นอกเหนือจากค่าเริ่มต้น…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] เทคนิคการนำ Energy Model จาก Autodesk Revit ไปใช้ร่วมกับโปรแกรม eQUEST

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit ที่ต้องการจะทำการวิเคราะห์ Energy Simulation โดยการนำ Energy Model ไปใช้ในโปรแกรมคำนวณพลังงานอย่าง eQUEST จะสามารถทำได้อย่างไร…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] เทคนิคการนำไฟล์ของรูปภาพมาใส่ไว้กับ Family แต่ละประเภท

ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit นั้น ผู้ใช้งานสามารถนำรูปภาพมาใส่ไว้กับวัตถุที่ผู้ใช้เลือกไว้ได้ อย่างในภาพนั้นได้มีการนำภาพ Image มาใส่ไว้กับ Furniture Family แต่ละประเภท จากนั้นก็ทำ Schedule โดยให้ทำการเลือก Field ที่ชื่อว่า Image เข้ามาแสดงในตาราง…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การนำไฟล์โครงสร้างจาก Autodesk Revit ไปใช้ร่วมกับโปรแกรม ETABS เพื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้าง

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการจะนำเอาไฟล์โครงสร้างจาก Revit ไปใช้งานกับโปรแกรม ETABS เพื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้าง เราขอแนะนำ Plug-in ของ Nasser’s Tools ที่มีชื่อว่า Export to ETABS ที่ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อการนี้เลยครับ…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การใช้งานคำสั่ง Toposurface สำหรับการเขียนพื้นผิวภูมิประเทศ

สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในการเขียนพื้นผิวภูมิประเทศ ผู้ใช้งานสามารถใช้คำสั่ง Toposurface จากแถบเมนู Massing & Site เพื่อให้เกิดผิวดินขึ้นมา…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] “CG Finder” Add-in สำหรับการค้นหาตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity)

การหาตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง CG (Center of Gravity) นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานประเภท Precast เพื่อการหาตำแหน่งสำหรับใช้ในการยกวัตถุ…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] เครื่องมือสำหรับช่วยในการขึ้น Contour และการตรวจสอบค่าความชัน (Slope)

สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit นั้น จะมีเครื่องมือสำหรับช่วยในการขึ้น Contour นั่นก็คือคำสั่ง Toposurface ซึ่งคำสั่งนี้จะอยู่ในแถบเครื่อง Massing & Site ซึ่งหลังจากที่เราได้ทำการสร้าง Contour ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การใช้งานความสามารถของการ Presentation แบบ Realistic ในมุมมองรูปด้าน

ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit มาพร้อมกับฟังก์ชั่นเพื่อช่วยในการตอบสนองการทำแบบ Presentation ได้ด้วย อย่างในภาพนี้จะเป็นการเปิดการแสดงผลบนหน้าจอด้วยวิธีการ Realistic ในมุมมองรูปด้าน…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การปรับตั้งค่า View Range เพื่อให้แสดงวัตถุในมุมมองของผังพื้น สำหรับการใส่หน้าต่างในระดับที่สูงกว่าปกติ

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ทำการใส่หน้าต่างในระดับที่สูงกว่าระดับปกติ ส่งผลทำให้ไม่สามารถเห็นหน้าต่างหรือวัตถุนั้น ๆ ได้ในมุมมองของผังพื้น หรือเห็นวัตถุนั้น ๆ แต่เกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้น…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การใช้งานปลั๊กอิน Roombook Extension ในการถอดปริมาณของห้องให้ออกมาในรูปแบบของ Excel Spreadsheet

ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในหลายๆ เวอร์ชั่นที่ผ่านมา ก็มักจะมี Add-in ที่ชื่อว่า Roombook Extension ที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้สำหรับท่านที่มี Subscription ซึ่งในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2019 ผู้ใช้งานก็สามารถทำการดาวน์โหลด Add-in ตัวนี้มาทำการติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่นกัน…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] เทคนิคในการตรวจสอบและเลือกวัตถุด้วยรหัส ID เพื่อให้การทำงานร่วมกันสามารถทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในโครงการที่มีรายละเอียดและความซับซ้อนมากๆ รวมถึงมีการทำงานร่วมกันกับทีมงานหลายๆ คน การสื่อสารด้วยการบอกหมายเลข ID ของวัตถุเป้าหมาย เพื่อแจ้งเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ทำงานร่วมกันคนอื่นๆ เข้ามาดู ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกเป็นอย่างมากในการสื่อสารร่วมกัน…

อ่านเพิ่มเติม