ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมของศูนย์ฝึกอบรม VR Digital Training Center

::: ปฏิทินการจัดอบรม :::

::: ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม :::

1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมด้านขวามือของท่านให้ครบถ้วน
2) หลังจากที่ท่านลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของทาง VR Digital Training Center ติดต่อกลับหาท่านเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ท่านให้ไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียน
3) ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554, 02 267 6388-9
หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com

::: วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน :::

1) ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือสั่งจ่ายเช็ค
ท่านสามารถโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือสั่งจ่ายเช็คได้ในนามของ

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 078-2-32539-3

โดยขอความอนุเคราะห์จากท่านในการส่งสำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานในการโอนเงินของท่าน เพื่อแจ้งการชำระเงินที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ) อีเมล์ warangkana@vr-3d.com หรือที่หมายเลขโทรสาร 02 233 5024

2) ชำระเป็นเงินสดที่บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยตนเองที่

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9
ในระหว่างช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

สำหรับในกรณีที่ท่านดำเนินการชำระเงินในนามของบริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
(เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105546092555)

::: แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม :::