งาน “BIM&UAV Land Survey” เครื่องมือใหม่สำหรับสถาปนิกผังเมือง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ร่วมกับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด…