ข่าวสารที่น่าสนใจ

VR Digital ได้รับเกียรติจาก ม.วลัยลักษณ์ ในการเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM)

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ และคุณชนชัย กุลจิตติภาคย์ จากบริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการเป็นวิทยากรโครงการ…

Enscape ออกซอฟต์แวร์ Version 1.9 แล้ววันนี้

Enscape ได้ปล่อยรุ่นใหม่ Version 1.9 ออกมาให้ใช้งานแล้ว ซึ่งทิ้งช่วงเวลาจากรุ่นที่แล้วพอสมควรเพราะมีการเพิ่มสิ่งใหม่ ๆ เข้ามามากเหมือนกัน โดยผู้พัฒนาพยายามรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้มาปรับปรุง…

ประกาศจาก Autodesk เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันบนระบบ BIM 360 Team

Autodesk ได้ออกประกาศให้กับผู้ใช้งาน BIM 360 Team ทราบว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017 นี้ เป็นต้นไป ผู้ที่ใช้งานระบบ BIM 360 Team สำหรับการทำงานร่วมกันบนระบบ Cloud นั้น ทุกท่านที่จะเข้าระบบจะต้องมี Subscription ด้วยทุกคน

พฤกษา เรียลเอสเตท จับมือพันธมิตร นำระบบ BIM พัฒนาการออกแบบบ้าน 3 มิติ เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ พร้อมส่งมอบบ้านคุณภาพแก่ลูกค้า

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Mr. Kunal Rao Director, Consulting…