[Revit] Element Renumber Add-in สำหรับช่วยในการไล่ลำดับหมายเลข

มีอะไรดีๆ มาบอกกัน…Add-in สำหรับ Autodesk Revit ตัวนี้ชื่อว่า Element Renumber ซึ่งจะช่วยในการทำงานไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีการเขียนงานไปแล้ว และเกิดมีการแก้ไขชิ้นงานทำให้ต้องมีการไล่ลำดับหมายเลขกันใหม่…

[Revit] การทำงานในลักษณะของทางเลือกของการออกแบบ (Design Options)

ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit นั้นมีความสามารถในการทำงานในลักษณะของทางเลือกของการออกแบบ ซึ่งในนี้จะเรียกว่า Design Options ที่เราสามารถสร้างทางเลือกได้บนไฟล์ Revit ไฟล์เดียวกันได้เลย…

[Revit] เทคนิคในการคิดปริมาตรของห้องที่ตำแหน่งกึ่งกลางของผนัง

ในประเด็นของการคิดปริมาตรของห้อง บนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit จากคำสั่ง Room และการกำหนดให้คำสั่ง Room คิดพื้นที่ห้องที่ตำแหน่งกึ่งกลางของผนัง (At wall center) ซึ่งโดยปกติตามค่า Default ของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit นั้น…

[Revit] เทคนิคในการตั้งค่า Schedule เพื่อหาค่าพื้นที่มากและน้อยที่สุด

ประเด็นมาจากว่าเห็นตาราง Schedule ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่มันถูกเพิ่มฟังก์ชั่นขึ้นมา ทำให้เราสามารถคำนวนค่าน้อยที่สุด (Calculate Minimum) และค่ามากที่สุดได้ (Calculate Maximum)…

[Revit] RevitCity เว็บไซต์สำหรับการดาวน์โหลด Family ที่คุณไม่ควรพลาด

สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลด Family สำหรับใช้งานกับโปรแกรม Autodesk Revit นี่เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ ที่มีมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ของ Revit ยาวนานมากกว่า 15 ปี ซึ่งแต่เดิมก็จะใช้ชื่อว่า RUGI และก็มีการเปลี่ยนเป็น RevitCity…

[Revit] การใช้เทคนิค Model In Place สำหรับการปาดปลายผนังให้เกิดการเฉียง

ในประเด็นนี้เป็นประเด็นเล็กๆ แต่ก็มีโอกาสจะได้พบเจอกับงานหลายๆ งานครับ สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการปาดปลายผนังให้เกิดการเฉียงๆ หรือผนังของช่วงประตูลิฟท์ที่ต้องปาดเฉียง บนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit…

[Revit] Align Add-in สำหรับการจัดแถวและแนวกับวัตถุในหลายๆ ประเภท

ขอแนะนำ Add-in บน Autodesk Revit ระดับ 5 ดาวอีกสักตัว เหมาะที่จะมีติดเครื่องเอาไว้ โดย Add-in ที่ว่านี้ชื่อ Align ก็มีไว้สำหรับการจัดแถวจัดแนวนั่นเอง ซึ่งก็ทำให้สะดวกขึ้นกว่าวิธีที่ใช้กันอยู่…

[Revit] การตั้งค่าให้น้ำหนักปากการะหว่างไฟล์ AutoCAD กับ Revit มีความสัมพันธ์กัน

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการนำไฟล์ Detail จาก AutoCAD เข้ามาใน Autodesk Revit แล้วอยากจะให้มันมีน้ำหนักปากกา Line Weight ได้แบบ AutoCAD เลยจะทำยังไงดี…

[Revit] Room Finish Add-in สำหรับการใส่ Finish เข้าไปภายในห้องได้อย่างรวดเร็ว

เรามาทำความรู้จักกับ “Room Finish” Add-in บน Autodesk Revit ระดับ 5 ดาว ที่น่าสนใจและทำให้เราทำงานได้สะดวกมาก โดยเฉพาะท่านที่ขึ้นชิ้นงานผนัง (Wall) โดยแยกออกมาเป็นชิ้นๆ เช่น การเขียนอิฐ กับปูนฉาบหรือ Finishing แยกออกจากกัน…