BIM (Building Information Modeling)

BIM :Building Information Modeling (แบบจำลองสารสนเทศอาคาร) แนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบและก่อสร้างโดยการสร้างแบบจำลอง (Building Model) ที่มาพร้อมกับข้อมูลสารสนเทศ (Information)

อ่านเพิ่มเติม

Autodesk Stringray

ซอฟท์แวร์ 3D Game Engine และ Real-Time Rendering เพื่อใช้ในการสร้างเกมส์ 3 มิติ, การนำเสนองานออกแบบในลักษณะของ Real-Time Rendering และสร้างผลงานภาพเสมือนจริง

อ่านเพิ่มเติม

What’s new in Autodesk Revit 2018

เปิดตัวมาใหม่เรียบร้อยแล้ว สำหรับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2018 ที่เวอร์ชันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชั่นใหม่ๆ และความเสถียรที่ดีขึ้นของซอฟท์แวร์ โดยทีมงาน VR Digital ของเราจะนำมา Review ให้ชมกัน ซึ่งมีรายละเอียดของคำสั่งและฟังก์ชั่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

Novade Quality เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและส่งมอบห้องชุดหรือพื้นที่

Novade Quality แอปสำหรับองค์กร เพื่อใช้ในการบริหาร, ตรวจสอบ และใช้เพื่อส่งมอบห้องชุดหรือพื้นที่ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อสร้างจนถึงงานส่งมอบพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] Kubity Add-in สำหรับการนำไฟล์ Model จาก Revit ส่งออกไปบน Cloud เพื่อเปิดบน Smart Device และแว่น VR Box

กลับมาอีกครั้งกับ Kubity ตัว Add-in มีที่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกๆ ก็เปิดให้ใช้บริการฟรี โดยสามารถนำไฟล์ Model จาก Autodesk Revit ส่งออกไปบน Cloud เพื่อเปิดบนโทรศัพท์ หรือ iPad ได้…

อ่านเพิ่มเติม

Autodesk Revit Live

Revit Live เป็นบริการบนระบบ Cloud จาก Autodesk ที่ใช้คู่กับ Autodesk Revit® ไม่ว่าจะเป็น Revit หรือ Revit LT โดยจะเป็นการนำโมเดลที่สร้างขึ้นไปสร้างการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

อ่านเพิ่มเติม

Laser Scanner กับงานด้าน BIM (Building Information Modeling)

เทคโนโลยีของเครื่องสแกนเนอร์ในปัจจุบันมีพัฒนาในด้านเทคโนโลยีของการใช้งานไปเป็นอย่างมาก ซึ่งได้มีการนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการออกแบบเขียนแบบที่เรียกว่า แบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM (Building Information Modelling)…

อ่านเพิ่มเติม

What’s new in Autodesk AutoCAD 2018

ปัจจุบัน AutoCAD ได้เดินทางมาครบอายุ 35 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ก็จะมากับ AutoCAD 2018 ได้ออกมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าไฟล์ PDF เข้ามาภายใน AutoCAD ที่มีมาตั้งแต่ AutoCAD 2017 แล้ว…

อ่านเพิ่มเติม

Lumion 7.3 กับ LiveSync® for Revit®

ฟังก์ชั่นใหม่ของ Lumion 7.3 ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกกับ Autodesk Revit ในลักษณะของ Real-time โดยผู้ใช้จะต้องติดตั้ง Plugin สำหรับ Autodesk Revit เพิ่มเติมลงไป เพื่อให้ตัวชิ้นงานบน Autodesk Revit นั้นเชื่อมต่อกับโปรแกรม Lumion ได้โดยตรงในแบบ Real-time…

อ่านเพิ่มเติม