[Revit] การถ่ายโอน System Family จากไฟล์หนึ่งไปยังอีกไฟล์หนึ่ง

Autodesk Revit นั้นมี Family อยู่ทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน ซึ่งในการทำงานจริงๆ เราก็จะต้องมีการผสมประเภทของ Family ไว้เพื่อตอบสนองงานในโปรเจคนั้นๆ หากเราจะทำการถ่ายโอน System Family จากไฟล์หนึ่งไปยังอีกไฟล์หนึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาผสมใหม่…

[Revit] ลิงค์ในการดาวน์โหลด Content Family สำหรับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2018.1

ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2018.1 มาพร้อมกับ Family ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาอีกหลายๆ ตัว สำหรับที่หลายคนอาจจะทำการอัพเดทโปรแกรมไปแล้ว แต่พบว่ายังไม่มี Family เพิ่มเติมขึ้นมา…

[Revit] การแก้ปัญหาในการย้ายไฟล์งาน Revit ไปเปิดยังเครื่องอื่นแล้ว Materials ไม่แสดงผลขึ้นมาด้วย

สำหรับหลายท่านที่มีปัญหากับการใช้งาน ในกรณีที่เอาไฟล์ Revit จากเครื่องหนึ่งไปเปิดอีกเครื่องหนึ่ง แล้ว Materials หรือรูปภาพที่ได้ทำการ Map เอาไว้กับวัตถุมันไม่แสดงขึ้นมาด้วย ทำให้ต้องมาเสียเวลานั่ง Map ใหม่ทีละวัสดุ…

[Revit] Hatch สำหรับลายกระเบื้องหลังคาบน Autodesk Revit

เห็นมีคนถามถึงลาย Hatch ของหลังคาบน Autodesk Revit มาเช่นกัน คราวนี้เลยเอาลาย Hatch ที่เคยสร้างไว้เป็นลายกระเบื้องหลังคา มาแจกให้โหลดไปใช้กัน…

[Infographic] ผู้ผ่านการทดสอบ Revit Certified Professional ในประเทศไทย เขาทำงานอยู่องค์กรใหนกันบ้างนะ

เรามาดูกันดีกว่า ว่าผู้ผ่านการทดสอบ Revit Certified Professional ในประเทศไทยเขาทำงานอยู่ในองค์กรไหนกันบ้างนะ ??? (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560)

[Revit] เทคนิคการลดขนาดไฟล์โครงการที่มีขนาดใหญ่ ด้วยการใช้คำสั่ง Purge Unused

การสร้างชิ้นงานบน Autodesk Revit โดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ่ ก็จะส่งผลให้ไฟล์ชิ้นงานนั้นมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย ดังนั้น การลดขนาดของไฟล์ลงจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่เครื่องไม่แรงพอ ด้วยวิธีการลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นและไม่ได้ใช้งานออกไป…

[Revit] BIMobject Add-in สำหรับการดาวน์โหลด Family เพื่อใช้งานบน Autodesk Revit

BIMobject เป็นอีกหนึ่ง Add-in สำหรับผู้ใช้งาน Autodesk Revit ที่น่าสนใจและควรที่จะมีติดเครื่องไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ต้องการดาวน์โหลด Family มาใช้งานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit…

[Revit] RevitWorks Door Factory 2018 Preview Add-in ที่จะช่วยสร้าง Family ประตูโดยอัตโนมัติ

วันนี้เราจะเอา Add-in สำหรับ Autodesk Revit 2018 ที่น่าสนใจมาบอกกัน โดย Add-in ตัวนี้ชื่อว่า RevitWorks Door Factory 2018 Preview ซึ่งเป็น Add-in ที่จะช่วยเราสร้าง Family ประตูให้เราโดยอัตโนมัติ…

BIM (Building Information Modeling)

BIM :Building Information Modeling (แบบจำลองสารสนเทศอาคาร) แนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบและก่อสร้างโดยการสร้างแบบจำลอง (Building Model) ที่มาพร้อมกับข้อมูลสารสนเทศ (Information)