[Revit] การหาจำนวนแผ่นรวมของแบบใน Revit และนำมาใส่ในขอบกระดาษ

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการจะหาจำนวนรวมแผ่น (Total Sheets) ของแบบ ที่สร้างขึ้นใน Autodesk Revit และเอาข้อมูลนั้นมาใส่ในกรอบกระดาษนั้น ผู้ใช้งานสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการทำ Sheet List หลังจากนั้นก็เอาผลรวมของ Sheet List มาไว้บนกระดาษ Sheet ที่เตรียมช่องไว้ซึ่งก็จะได้ผลรวมของจำนวนแผ่นอัตโนมัติตามในภาพ

สำหรับการจะนำไปใส่ในกระดาษ Sheet ทุกแผ่น ก็อาจทำการเลือกไว้แล้วใช้คำสั่ง Copy to Clipboard และ Paste > Aligned to select views ลองทำกันดูครับ

error: Content is protected !!