[Revit] การตั้งค่าเงา (Shadows) ใน Floor Plan ให้ทำการแสดงอยู่เฉพาะชั้นที่ต้องการ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และต้องการใช้ความสามารถในการเปิดเงา หรือ Shadows โดยที่เมื่อมีการเปิดเงาใน Floor Plan ที่ชั้นสูงๆ ขึ้นมาแล้ว แต่เงากลับทำการแสดงลงไปถึงระดับดินเลย (ดังภาพซ้าย) ซึ่งการแก้ไขให้เงาถูกแสดงอยู่เฉพาะชั้นไม่ให้พาดลงไปบนดินก็สามารถทำได้ด้วยการตั้งค่า Sun Settings ตามภาพ ด้วยการเลือก Ground Plane at Level ให้เป็นชื่อ Level ที่เราต้องการเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

error: Content is protected !!