Autodesk ร่วมกับ VR Digital จัดกิจกรรม Integrated BIM tools to create better business competitiveness with Autodesk AEC Collection

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ออโต้เดสก์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้ร่วมกันจัดงาน Integrated BIM tools to create better business competitiveness with Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection ขึ้น เพื่อเป็นการแนะนำ และการอัพเดทความสามารถใหม่ ๆ ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดจาก Autodesk ในชุด Architecture Engineering & Construction Collection (AEC Collection) และเป็นการแนะนำแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้วย Subscription Software จากทาง Autodesk ณ ห้อง Atelier 1 ชั้น 5 โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีลูกค้าของ Autodesk ทั้งจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทก่อสร้าง บริษัทรับออกแบบ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยภายในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ Training & Services Director, บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ที่ให้เกียรติมาแนะนำความสามารถซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงการอัพเดทความสามารถใหม่ ๆ ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์จาก Autodesk ในชุด Architecture Engineering & Construction Collection (AEC Collection) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกฤษฏ์ สุวภาพกุล Sales Manager – AEC, Autodesk Asia และ คุณเสรี สิริสายันต์ Technical Specialist – ASEAN, Autodesk Asia ที่ให้เกียรติมาแนะนำแนวทางการบริหารจัดการ License ของซอฟต์แวร์แบบ Subscription Software จากทาง Autodesk และ Workflow การทำงานภายในโครงการก่อสร้าง ด้วยการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านซอฟต์แวร์ของ Autodesk ภายในชุด Architecture Engineering & Construction Collection ชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์ที่สุดจากทาง Autodesk สำหรับการบูรณาการเครื่องมือ BIM เพื่อการออกแบบอาคาร สถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้าง

 

 

::: ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม Integrated BIM tools to create better business competitiveness with Autodesk AEC Collection :::

error: Content is protected !!