[Revit] เทคนิคในการตรวจสอบและเลือกวัตถุด้วยรหัส ID เพื่อให้การทำงานร่วมกันสามารถทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในโครงการที่มีรายละเอียดและความซับซ้อนมากๆ รวมถึงมีการทำงานร่วมกันกับทีมงานหลายๆ คน หรือหลายทีม การสื่อสารด้วยการบอกหมายเลข ID ของวัตถุเป้าหมาย เพื่อแจ้งเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ทำงานร่วมกันคนอื่นๆ เข้ามาดู ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกเป็นอย่างมากในการสื่อสารร่วมกัน ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อผู้ใช้ได้มีการเขียนวัตถุใดๆ บนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit โปรแกรมก็จะทำการกำหนดหมายเลข ID ให้กับวัตถุนั้นๆ ในทันที สำหรับผู้ใช้งานสามารถทำการตรวจสอบได้ว่าวัตถุนั้นๆ มีหมายเลข ID อะไร และสามารถทำการเลือกวัตถุได้จากหมายเลข ID นั้นด้วยเช่นกัน

วิธีสำหรับการตรวจสอบหมายเลข ID ของวัตถุในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit สามารถทำได้ด้วยการการเลือกวัตถุที่ท่านต้องการทราบหมายเลข ID ไว้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัว) จากนั้นก็ให้เลือกที่แถบเครื่องมือ Manage และเลือกที่คำสั่ง IDs of Selection หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการแจ้งหมายเลข ID ของวัตถุที่ผู้ใช้ทำการเลือกขึ้นมาให้ ส่วนการค้นหาวัตถุจากหมายเลข ID ก็ให้คลิกเลือกที่แถบเครื่องมือ Manage และเลือกที่คำสั่ง Select by ID หลังจากนั้นจึงใส่หมายเลข ID ของวัตถุที่ต้องการเลือกลงไป เมื่อกดตกลงโปรแกรมก็จะทำการหาวัตถุนั้นๆ ออกมาให้ ตามที่ท่านต้องการ

error: Content is protected !!