[Revit] แนะนำ “Revision Extractor” Add-in สำหรับการส่งออกข้อมูล Revision ให้อยู่ในรูปแบบของ Excel Spreadsheet

เราขอแนะนำอีกหนึ่ง Add-in ระดับ 5 ดาวสำหรับใช้งานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ซึ่งมีชื่อว่า Revision Extractor โดย Add-in นี้จะช่วยให้เราสามารถทำการส่งออก (Export) ตารางแสดงข้อมูลรายการแก้ไขหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Revision ที่ผู้ใช้ได้ทำการใช้คำสั่ง Revision Cloud วงๆ ไว้บนใน Sheet แผ่นต่างๆ ให้ออกมาเป็นไฟล์ในรูปแบบของ Excel Spreadsheet ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เหมือนเป็นรายงานสรุปว่ามีอะไรแก้ไขอะไรที่แผ่นไหนและเวลาใดบ้าง

สำหรับผู้ที่สนใจ Add-in ตัวดังกล่าว สามารถเข้าไปทำการดาวน์โหลดได้ที่ https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index…

error: Content is protected !!