[Revit] เทคนิคการนำไฟล์ของรูปภาพมาใส่ไว้กับ Family แต่ละประเภท

ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit นั้น ผู้ใช้งานสามารถนำรูปภาพมาใส่ไว้กับวัตถุที่ผู้ใช้เลือกไว้ได้ อย่างในภาพนั้นได้มีการนำภาพ Image มาใส่ไว้กับ Furniture Family แต่ละประเภท จากนั้นก็ทำ Schedule โดยให้ทำการเลือก Field ที่ชื่อว่า Image เข้ามาแสดงในตาราง ซึ่งเราก็จะเห็นชื่อของภาพที่เราได้ทำการใส่เอาไว้ และเมื่อเรานำตาราง Schedule ที่ทำไว้แล้วนำเข้าไปใส่ใน Sheet เราก็จะเห็นตารางแสดงเป็นภาพของ Furniture ขึ้นมาให้ได้เห็นในทันที ซึ่งเทคนิคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับอะไรต่อมิอะไรได้มากมาย โดยที่เราสามารถแนบภาพที่เราต้องการติดไปกับวัตถุได้ และนี่คือ BIM อีกรูปแบบนึงที่ไม่ใช่แค่ Non-Graphic Data อย่างเดียว แต่ยังรวมถึง Raster Image Data ที่ฝังไว้กับ Modeling ได้อีกด้วย

error: Content is protected !!