ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล Exercise สำหรับผู้ซื้อหนังสือ Autodesk AutoCAD Civil 3D เพื่อการออกแบบพื้นที่ (Site Design)

สำหรับท่านผู้มีอุปการะคุณที่ได้ทำการสั่งซื้อหนังสือ Autodesk AutoCAD Civil 3D เพื่อการออกแบบพื้นที่ (Site Design)
เขียนโดย คุณเสรี สิริสายัณห์, คุณอาทร จูปราง และคุณรัช กุลนรัตน์
และต้องการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล หรือ Dataset
ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการทำแบบฝึกหัด (Exercise) ภายในหนังสือเล่มดังกล่าว

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันต่าง ๆ ได้จากด้านล่างนี้

error: Content is protected !!