Autodesk ร่วมกับ Tech Data และ VR Digital จัดกิจกรรม BIM for Airport ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ออโต้เดสก์ ประเทศไทย ร่วมกับ เท็ค เดต้า แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) และ วี อาร์ ดิจิตอล ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา “BIM for Airport” ขึ้น ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ ในการนำเทคโนโลยีและการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ณ ห้อง Auditorium อาคาร 3 สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Mr.Eddy Krygiel ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Major Project Development Executive, Autodesk และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มากไปด้วยประสบการณ์ในโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานต่าง ๆ ในระดับโลก เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส ท่าอากาศยานนานาชาติเดนเวอร์ ท่าอากาศยานอิสตันบูล และท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ที่ให้เกียรติเดินทางมาถ่ายทอดประสบการณ์ และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมงานในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

::: ภาพบรรยากาศกิจกรรม BIM for Airport สำหรับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) :::

error: Content is protected !!