VR Digital เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงาน และเข้าร่วมการนำเสนอเทคโนโลยีที่น่าสนใจในงาน Autodesk Forum 2018 | Bangkok

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา Autodesk Asia ได้จัดกิจกรรม Autodesk Forum 2018 | Bangkok ขึ้น ณ ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง และด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการผลิต จากวิทยากรที่มากไปด้วยประสบการณ์ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ทางบริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด หรือ VR Digital ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ Autodesk Gold Reseller ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และได้นำ Ultimaker 3 Extended ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ 2 หัวพิมพ์คุณภาพสูง สำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพมาจัดแสดง พร้อมทั้งมีการตอบปัญหาและข้อสงสัยในด้านต่าง ๆ จากทีมงานและผู้เชี่ยวชาญของทาง VR Digital ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

error: Content is protected !!