[Revit] การเปลี่ยนน้ำหนักและรูปแบบของเส้น สำหรับการเขียนงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

สำหรับผู้ใช้งานหลายๆ ท่าน ที่เขียนงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit แล้วประสบกับปัญหาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนน้ำหนักหรือรูปแบบของเส้นให้เป็นไปตามที่เราต้องการ สำหรับวิธีการเข้าไปปรับตั้งค่าก็ไม่ยากนัก โดยภายในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit จะมีคำสั่งที่จะช่วยเราทำงานในส่วนนี้ ก็คือคำสั่ง Linework นั่นเอง โดยการคลิกที่คำสั่ง ในแถบเมนู Modify จากนั้นก็ทำการเลือกลักษณะของเส้น (Line Style) ที่ต้องการ หลังจากนั้นก็นำเมาส์ไปคลิกที่เส้นที่เราต้องการเปลี่ยนน้ำหนักหรือรูปแบบของเส้นดังภาพ เท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

error: Content is protected !!