[Maya] เทคนิคสำหรับการแก้ไขปัญหา Icon หาย และ Viewport พัง ในซอฟต์แวร์ Autodesk Maya อย่างง่าย ๆ

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Maya ที่พบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่ Icon หาย หรือแม้แต่การที่ ViewPort พัง วันนี้เรามีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่าย ๆ มาแนะนำกัน

1. ใช้ This PC (My Computer) หรือ Windows Explorer เข้าไปที่ C:\Users\USERNAME(ที่ใช้งาน)\My Documents\Maya\20xx\
2. เมื่อเข้าไปแล้วจะพบกับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า “Prefs” ให้ทำการลบหรือเปลี่ยนชื่อเป็น “PrefsOld”
3. ทำการปิดโปรแกรม Autodesk Maya และเมื่อเริ่มเปิดใช้งานโปรแกรมใหม่อีกครั้ง โปรแกรมจะทำการสร้าง Default Preferences ใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงเท่านี้ จะทำให้คุณสามารถกลับมาใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Maya ได้เหมือนปกติแล้วครับ

error: Content is protected !!