[Revit] การนำเอาโมเดลจาก Revit ไปใช้นำเสนองานใน Google Earth

สำหรับท่านที่ต้องการนำโมเดลที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ไปใช้ในการนำเสนอบนซอฟต์แวร์ Google Earth ท่านสามารถทำได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

1) จากซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ให้ท่านทำการส่งไฟล์ Revit ออกไปยังโปรแกรม Autodesk Navisworks ด้วยการคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Add-Ins > External Tools > Navisworks 2019

2) ทำการเปิดโปรแกรม Autodesk Navisworks แล้วจึงนำเข้าไฟล์ที่ส่งออกมาจาก Autodesk Revit และคลิกเลือกที่แถบเครื่องมือ Output จากนั้นคลิกที่คำสั่ง Google Earth KML

3) ดำเนินการปรับตั้งค่าในส่วนต่าง ๆ ตามภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการกำหนดค่าพิกัดของพื้นที่ Latitude Longtitude และ Altitude ซึ่งในส่วนนี้ท่านอาจทำการนำเข้า (Import) ข้อมูลพิกัดหมุดแบบ KMZ เข้ามาก็ได้

4) กดที่ปุ่ม OK หลังจากนั้นซอฟต์แวร์ Autodesk Navsiworks จะทำการส่งออก (Export) ไฟล์โมเดลของคุณออกมาในรูปแบบของไฟล์นามสกุล KMZ ซึ่งทำให้เราสามารถทำการเปิดไฟล์นี้บน Google Earth ได้เลย เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

error: Content is protected !!