[Revit] การตั้งค่าให้ Project Base Point กับจุด Survey Point แสดงผลในมุมมอง Plan

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และต้องการให้จุด Project Base Point กับจุด Survey Point ทำการแสดงผลในมุมมอง Plan หรือในมุมมองอื่น เช่น รูปด้าน รูปตัด เป็นต้น นอกเหนือจากที่เห็นแต่ในมุมมอง Site เท่านั้น เนื่องจากทั้งสองเป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการทำงานร่วมกัน

ในการแก้ไขปัญหานี้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตั้งค่าได้อย่างง่ายๆ โดยเข้าจากแถบเมนู “View” และเลือกที่ Visibility/Graphic หรืออาจเรียกจาก Shortcut ด้วยการใช้คำสั่งย่อ VV หรือ VG ก็ได้ หลังจากนั้นจึงเข้าไปในรายการ Site ซึ่งจะพบกับตัวเลือก Project Base Point และ Survey Point อยู่ในนั้นครับ

error: Content is protected !!