Autodesk ร่วมกับ VR Digital จัดกิจกรรม Autodesk BIM 360 Design Test Drive Day

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ออโต้เดสก์ ประเทศไทย (Autodesk Thailand) ร่วมกับ วี อาร์ ดิจิตอล (VR Digital) ได้จัดกิจกรรม Autodesk BIM 360 Design Test Drive Day ขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง (Project Director, VR Digital Company Limited) และ รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ (Training & Service Director, VR Digital Company Limited) ร่วมกันแนะนำความสามารถของ Autodesk BIM 360 Doc และ Autodesk BIM 360 Design ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

::: ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม :::

error: Content is protected !!