[Revit] การตั้งค่าจำนวน Backup Files ในซอฟต์แวร์ Revit ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ใช้ Template มาตรฐานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ซึ่งจะพบว่าซอฟต์แวร์มีการกำหนดค่าในการ Backup Files ไว้มากถึง 20 ไฟล์ และต้องการที่จะกำหนดค่า Backup Files ให้มีจำนวนไฟล์ตามที่ท่านต้องการ

วิธีการตั้งค่าในส่วนนี้สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ เพียงท่านทำการ Save As ตัวโปรเจคด้วยวิธีการปกติผ่านเมนู Files > Save As โดยก่อนทำการบันทึกไฟล์ให้คลิกเลือกที่ตัวเลือก Options และทำการกำหนดค่าของจำนวน Backup ที่ต้องการ ในช่อง Maximum Backups และทำการตกลง หลังจากนั้นจึงทำการบันทึกไฟล์ เพียงเท่านี้ซอฟต์แวร์ก็จะทำการ Backup Files ตามจำนวนที่กำหนด เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

error: Content is protected !!