Autodesk เปิดตัวซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 อย่างเป็นทางการ

.Autodesk เปิดตัวซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020.

.ที่มาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆ และการปรับปรุงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมของคุณ.

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา Autodesk Inc. บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกเพื่อการออกแบบผลงานด้วยระบบ 3 มิติ ผลงานด้านวิศวกรรม และผลงานด้านความบันเทิง ได้ทำการเปิดตัวซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 อย่างเป็นทางการ

โดยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 นี้ นอกเหนือจากการมาพร้อมกับความสามารถที่ถูกเพิ่มมาในซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2019.1 และ 2019.2 ที่ถูกเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว ยังมาพร้อมกับเครื่องมือใหม่ ๆ รวมถึงการปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับโมเดลอาคารแบบ 3 มิติ ภายใต้แนวคิดของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ Building Information Modeling (BIM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นกว่าที่เคย

ความสามารถใหม่ๆ และการปรับปรุงประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020

>> Connect

PDF Into Revit

คุณสามารถแทรกเอกสารแบบ PDF เข้ามาในซอฟต์แวร์ Revit ได้แล้ว โดยไฟล์ที่ดังกล่าวจะถูกแทรกอยู่ในรูปแบบของวัตถุ 2 มิติ ที่คุณสามารถทำการแก้ไขได้เช่นเดียวกับไฟล์ภาพแบบอื่น ๆ นอกจากนี้หากคุณทำการแทรกไฟล์ PDF ที่มีข้อมูลในลักษณะของเส้นเวกเตอร์ (Vector) คุณสามารถใช้ความสามารถของ "Enable Snap" ในซอฟต์แวร์ Revit เพื่อทำการจับลายเส้นต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานในระหว่างการก่อสร้าง และช่วยให้การทำงานของคุณด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ร่วมกับเอกสารเก่าเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ

Publish Cloud Models on Revit Home

ด้วยความสามารถของหน้า Revit Home ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2019.1 ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงโมเดลของคุณที่ถูกจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยในซอฟต์แวร์ Revit 2019.2 และ 2020 มีการเพิ่มความสามารถใหม่เพือให้คุณยังสามารถทำการเผยแพร่ (Publish) โมเดลของคุณได้ทันทีจากหน้า Revit Home และเมื่อคุณได้ทำการ Publish ไฟล์โครงการของคุณเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่เพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ในทีมของคุณไม่มีซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ติดตั้งในเครื่อง ยังสามารถดูและอ้างอิงโมเดลของคุณได้ผ่าน BIM 360 ได้อีกด้วย

Cloud Models for Revit Update

ด้วยความสามารถของ Cloud Models for Revit ที่ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลโมเดลจากซอฟต์แวร์ Revit ทั้งแบบ workshared และ non-workshared บนแพลตฟอร์มของ BIM 360 ในรูปแบบของของข้อมูลที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ การแก้ไข้งานเพียงครั้งเดียว หรือการซิงค์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โดยโมเดลที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ จะถูกแสดงไว้ที่หน้า Revit Home ที่จะถูกเปิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ Revit เริ่มทำงาน ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์โมเดลของคุณได้อย่างสะดวก และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันผ่านระบบคลาวด์ของคุณ

Support for Sketchup 2018 Import and Link

ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 มาพร้อมกับการปรับปรุงความสามารถในการนำเข้าและเชื่อมต่อข้อมูลโมเดลจากซอฟต์แวร์ SketchUp ทั้งในส่วนของการแปลงค่าวัสดุ และการสนับสนุนไฟล์ของ SketchUp เวอร์ชันที่สูงกว่าจากซอฟต์แวร์ Revit เวอร์ชันที่ผ่านมา ซึ่งความสามารถนี้จะช่วยในการเชื่อมต่อข้อมูลจากกระบวนการออกแบบเบื้องต้น ไปจนถึงกระบวนการพัฒนางานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Revit extension for fabrication exports

ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ขยายความสามารถ สำหรับการสร้างและส่งออกข้อมูล Fabrication (Fabrication Exports) จากซอฟต์แวร์ Revit ในรูปแบบของ Comma-separated values หรือ CSV สำหรับการใช้งานกับซอฟต์แวร์ Spreadsheet ต่าง ๆ เพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อในโครงการของคุณ

>> Create

Elliptical walls

ด้วยความสามารถใหม่นี้ทำให้คุณสามารถวาดผนังและฉากได้ในลักษณะรูปทรงวงรี ด้วยเครื่องมือที่ถูกเพิ่มและปรากฎอยู่ในชุดเครื่องมือสำหรับการวาดผนัง โดยในระหว่างที่คุณทำการวาดผนังในรูปทรงวงรี ซอฟต์แวร์ Revit จะแสดงค่าของขนาดและจุดแสดงตำแหน่งกึ่งกลาง ซึ่งความสามารถนี้จะช่วยขยายขีดความสามารถในการพัฒนางานออกแบบผนังของคุณได้เป็นอย่างดี

Improved rebar copy and move logic

การปรับปรุงในส่วนนี้ทำให้การทำงานออกแบบของคุณร่วมกับส่วนประกอบของเหล็กเส้นที่มีรูปร่าง สามารถทำได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการคาดการณ์พฤติกรรม เมื่อทำการคัดลอกหรือทำการย้ายเหล็กเส้นจากโฮสต์หนึ่งไปยังอีกโฮสต์หนึ่งที่มีลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งจะช่วยทำให้คุณสามารถผนวกเหล็กเส้นเข้ากับวัสดุคอนกรีตในแบบจำลองของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้น

Multi Rebar Annotation to Concrete Faces

ด้วยความสามารถของ Multi-Rebar Annotations ทำให้คุณสามารถทราบถึงข้อมูลระยะหรือตำแหน่งของชุดเหล็กเส้นที่อยู่ในโครงสร้างแบบคอนกรีต รวมถึงการอ้างอิงขนาดส่วนอื่น ๆ ในซอฟต์แวร์ Revit ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะถูกดึงมาจากการอ้างอิงเหล็กเส้น หรือข้อมูลของมิติขนาดในการอ้างอิงส่วนอื่น ๆ เท่านั้น

โดยความสามารถนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้อง ในการสร้างงานเอกสารให้กับงานคอนกรีตของคุณได้เป็นอย่างดี


Multi Rebar Annotation for Free Form Rebar

ด้วยความสามารถของ Multi-Rebar Annotations ที่มาพร้อมกับ Revit 2020 สามารถใช้ในการวัดระยะของชุดเหล็กเส้นทั้งในโครงสร้างที่มีลักษณะแบบ Free Form รวมถึงโครงสร้างที่มีลักษณะเอียงลาด ทั้งในมุมมองแนวระนาบและแนวขนาน

โดยความสามารถนี้ จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารสำหรับใช้ในการผลิตส่วนประกอบและทำการติดตั้งโครงสร้างของชุดเหล็กเส้น ที่มีลักษณะแบบ Free Form และลักษณะลาดเอียง ในพื้นที่หน้างานจริงที่มีความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล


Rebar in Model-in-place Stairs

ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 ทำให้การเสริมแรงให้กับโครงสร้างในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหล็กเส้นแบบมีรูปทรง หรือ เหล็กเส้นที่มีรูปทรงแบบฟรีฟอร์ม ก็สามารถทำได้แล้วในส่วนประกอบของโครงสร้างแบบ model-in-place ในหมวดหมู่ของบันได เพียงคุณทำการสร้างส่วนประกอบของบันไดตามที่ต้องการโดยใช้ Model-in-Place และ rebars เพื่อสร้างแบบจำลองที่มีรายละเอียดของแบบจำลองโครงสร้างคอนกรีตที่มีข้อมูลอย่างครบถ้วน

สำหรับความสามารถใหม่นี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบจำลองของเหล็กเส้นในโมเดลแบบสามมิติ และช่วยในการกำหนดการเสริมแรงของบันไดแบบคอนกรีตสามารถทำได้อย่างถูกต้อง


Propagation of steel connections

ด้วยความสามารถนี้ ทำให้คุณสามารถสร้างจุดเชื่อมต่อของโครงสร้างเหล็กในโครงการของคุณได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม เพียงแค่คุณทำการสร้างและคลิกเพื่อเลือกจุดเชื่อมต่อของโครงสร้างเหล็กที่ต้องการ และคลิกขวาเพื่อเลือกคำสั่ง Propagate Connection หลังจากนั้นซอฟต์แวร์จะทำการสร้างจุดเชื่อมต่อในจุดอื่น ๆ ของโครงการที่มีลักษณะและเงื่อนไขเหมือนกันโดยอัตโนมัติ โดยคุณสามารถทำการแก้ไขจุดเชื่อมต่อที่เหมือนกันเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น


Steel Connections Grouping

ด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ของการเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็กที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ง่าย และสามารถกำหนดค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยคุณสามารถใช้ส่วนของการ "Preview" เพื่อควบคุมการออกจุดเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับแต่งค่าของจุดเชื่อมต่อ ด้วยค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่สามารถกำหนดได้เองตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลการตั้งค่าด้วยชื่อที่คุณสามารถตั้งขึ้นเอง เพื่อความสะดวกในการใช้งานในครั้งถัดไปได้อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกจุดเชื่อมต่อของโครงสร้างเหล็กที่มีลักษณะเดียวกันได้พร้อมกันหลาย ๆ จุด และสามารถปรับแก้จุดเชื่อมต่อดังกล่าวทั้งหมดได้ในจุดเดียว


New Features for Tags and Dimensions of Steel Elements

เครื่องมือสำหรับการวัดขนาดและการ Tags ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถที่มากขึ้นกว่าในเวอร์ชันที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารแบบร่างทางวิศวกรรมสำหรับงานโครงสร้างเหล็ก ที่มีความแม่นยำสูงและสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

ด้วยการพัฒนาความสามารถนี้ ทำให้คุณสามารถทำการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องเปิดที่มีลักษณะวงกลม ตามแนวของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก และสามารถแทรกข้อมูลระยะห่างระหว่างช่องหรือ shear studs ด้วยการเลือกจากจุดศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังสามารถทำการแทรก Tags สัญลักษณ์สำหรับการเชื่อม ไม่ว่าจะอยู่ในมุมมองใด ๆ ก็ตาม


Electrical homerun wiring improvements

ในซอฟต์แวร์ Revit เวอร์ชันนี้ มาพร้อมกับการปรับปรุงความสามารถในการควบคุมการแสดงผลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ด้วยความสามารถในการปรับแต่งหัวลูกศรให้เหมาะสมตามความต้องการ รวมถึงการควบคุมด้วยเงื่อนไขสำหรับการเดินสายไฟแบบหลายวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจ และนำไปใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

Electrical panel feed through lugs connection

จากซอฟต์แวร์ Revit ในเวอร์ชันที่ผ่านมา ที่นักออกแบบระบบไฟฟ้าจะต้องใช้วิธีการต่าง ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการสร้างและทำเอกสารแผนผังการเชื่อมต่อระบบและผังที่มีลักษณะของการเชื่อมต่อหลายส่วน ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้มาพร้อมกับการปรับปรุงโลจิคในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณร่วมกับการออกแบบระบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

>> Optimize

Path of travel

ด้วยเครื่องมือ "Path of Travel" ที่อยู่ในแถบเมนู Analyze ของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถทราบถึงระยะทางที่ใกล้ที่สุดระหว่าง 2 จุด บนผังชั้น (Floor Plan) ด้วยการประมวลผลของซอฟต์แวร์จากวัตถุทรงเรขาคณิตและประตูที่อยู่ในผัง เพื่อปรับปรุงเป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ ที่คุณสามารถทำการกรองค่าที่จะแสดงผล หรือปรับแต่งคุณสมบัติของเส้นที่จะแสดงได้ตามที่ต้องการ

โดยเมื่อคุณคลิกเลือกที่เส้นทาง Path of Travel ซอฟต์แวร์จะทำการแสดงระยะทาง และเวลาในการเดินเท้า เพื่อให้คุณสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาด

Improved OR in View Filter

ด้วยความสามารถของ OR filter ที่มาพร้อมกับ Revit 2020 ซึ่งได้รับการปรับปรุงจากซอฟต์แวร์ Revit เวอร์ชันที่ผ่านมา ทำให้คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ (category) ของส่วนประกอบ สำหรับใช้ในการกรองด้วย OR filter ก่อนที่จะทำการกำหนดค่าเพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถโฟกัสกับส่วนประกอบของแบบจำลองที่เฉพาะเจาะจงได้มากยิ่งขึ้น

Material Appearance Improvement

ด้วย Autodesk Revit 2020 ที่มาพร้อมกับชุดเนื้อหา Appearance Asset ใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเติมความสมบูรณ์ให้กับ Material Library และจะช่วยยกระดับประสบการณ์ในการทำงานและการสร้างสรรค์ผลงาน Visualization ของคุณได้เป็นอย่างดี

โดย Appearance Assets ใหม่นี้ ยังได้รับการปรับแต่งมาสำหรับ Autodesk Rendering Engine ที่จะมอบผลงานการเรนเดอร์ภาพเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพสูงและมีความสวยงามสมจริง

Material User Interface Improvements

ความสามารถใหม่ ๆ ที่เกิดจากการปรับปรุงส่วนติดต่อของผู้ใช้ในส่วนของวัสดุ (Material) มีดังนี้

1) การเพิ่มความสามารถในการกรอง (Filter) เพื่อเลือกวัสดุ ผ่านไอคอนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในหน้า Material Browser
2) คุณสามารถเข้าถึง Material Libraries ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยแถบบริเวณด้านล่างของ Material Browser

3) ขนาดของภาพตัวอย่างขนาดย่อ (thumbnail) ของวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถปรับได้ใหญ่สุดที่ขนาด 256 x 256 พิกเซล เพื่อให้ง่ายต่อการดูและเลือกวัสดุที่ต้องการใช้งาน

Image and PDF Improvements

ซอฟต์แวร์ Revit เวอร์ชันนี้ได้มีการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานกับภาพ เพื่อช่วยให้การนำเข้าข้อมูลในรูปแบบของภาพสามารถทำได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีการปรับปรุงรูปแบบในการจัดการภาพ สำหรับไฟล์ภาพและไฟล์แบบ PDF ไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ ในหน้าต่าง Manage Images เมื่อมีการวางเมาส์เหนือที่อยู่ของไฟล์ การแสดงที่อยู่ของไฟล์จาก BIM 360 และ Desktop Connector การเพิ่มตัวเลือก Relative path สำหรับการปรับตั้งค่าประเภทของที่อยู่ไฟล์ รวมถึงการแสดงข้อมูลที่อยู่ของไฟล์ภาพและ PDF ในประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Absolute, Cloud และ In Project

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงความสามารถในการกำหนดสัดส่วนและขนาดของภาพ ที่คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของสัดส่วนได้โดยตรงตามที่ต้องการ

Tag, schedule, and view filter for elevation

สำหรับความสามารถใหม่นี้ ทำให้คุณสามารถทำการ Tag, Schedule และกรองมุมมองสำหรับค่าพารามิเตอร์แบบ elevation from level สำหรับองค์ประกอบและหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ MEP ไม่ว่าจะเป็น ระบบเครื่องกล ระบบประปา ระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ ซึ่งการปรับปรุงนี้จะมาในรูปแบบของ built-in parameter ที่มีเป้าหมายเพื่อลดข้อจำกัดเพื่อให้คุณสามารถทำการสร้าง และจัดทำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ในการปรับปรุงครั้งนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 1) "Elevation" เปลี่ยนเป็น "Elevation from Level" 2) "Offset Value" เปลี่ยนเป็น "Offset from Host" และมีการย้ายตำแหน่งของพารามิเตอร์ "Schedule Level" ให้อยู่ใกล้กับ "Elevation from Level" อีกด้วย

Track and edit scope box parameter in view list

ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 ได้มีการผนวกเอาค่าพารามิเตอร์ของขอบเขต หรือ Scope box มาแสดงไว้ในส่วนของ View list ซึ่งทำให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวนี้ได้จากตารางตามที่คุณต้องการในทันที โดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวนี้ที่มุมมองอีกต่อไป

Copy and paste legends across sheets

ด้วยความสามารถใหม่นี้ ทำให้คุณสามารถทำการคัดลอกข้อมูลในส่วนของคำอธิบายจาก Sheet view และเพื่อนำไปวางใน Sheet view อื่น ๆ ตามที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีการแบบต่าง ๆ ซึ่งความสามารถนี้เองจะช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของคุณได้เป็นอย่างดี

Create parts from imported geometry

ด้วยความสามารถที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นี้ ทำให้คุณสามารถสร้างชิ้นส่วนได้จาก DirectShape geometry หรือ Infraworks ซึ่งคุณสามารถใช้เครื่องมือที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ในการสร้างหรือทำการแยกชิ้นส่วนเป็นส่วนย่อย ๆ ได้ และด้วยกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันของ Infraworks และ Revit ทำให้คุณสามารถใช้เครื่องมือในการกำหนดเส้น หรือ สร้างชิ้นส่วนอื่น ๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือการกำหนดรายละเอียดได้ ซึ่งเครื่องมือนี้จะมีส่วนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานเป็นอย่างมาก ในขั้นตอนของการ Construction Documents (CD) และขั้นตอนของ Construction Administration (CA) ในกระบวนการออกแบบของคุณ

InfoCenter Reduction

ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ InfoCenter โดยจะมีขนาดที่ลดลงเมื่อเทียบจากซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแสดงข้อมูลชื่อมุมมอง ซึ่งเป็นผลจากการย้ายปุ่มของฟังก์ชันที่ไม่มีการสนับสนุนออกไป และสามารถซ่อนแถบค้นหา (Search Bar) ที่คุณเปิดเพื่อให้ทำการแสดงแถบค้นหาส่วนนี้ได้เมื่อคุณต้องการ

Dynamo 2.1 Ships with 2020

Dynamo for Revit ซอฟต์แวร์เสริมประสิทธิภาพสำหรับการออกแบบเชิงคำนวณ ได้ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และจะไม่มีแอปพลิเคชันของ Dynamo ที่ถูกแยกออกมาอีกต่อไป โดยคุณจะไม่สามารถทำการอัพเดทหรือใช้งาน Dynamo ในเวอร์ชันต่าง ๆ กับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 ได้ ซึ่งจะทำให้กระบวนการในการติดตั้งการจัดการเวอร์ชันของ Dynamo สะดวกและง่ายขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ด้วยการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ คุณจะได้รับการติดตั้ง Dynamo 2.1 เมื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ Revit ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดย Dynamo จะได้รับการอัพเดทเมื่อซอฟต์แวร์ Revit มีการเปิดตัวเวอร์ชันใหม่ และการเรียกใช้งาน Dynamo ในเวอร์ชันที่นอกเหนือจากเวอร์ชัน 2.1 จะไม่ได้รับการสนับสนุนความสามารถใหม่ ๆ อีกต่อไป

Steel connections for Dynamo

ด้วยแพคเกจใหม่ของ Dynamo ที่มีชื่อว่า “Autodesk Steel Connections” ทำให้คุณสามารถใช้ความสามารถของ Dynamo เพื่อช่วยในการควบคุมการเพิ่มจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างเหล็กในโมเดลของคุณ ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คุณสามารถเลือกใช้ค่ามาตรฐานหรือค่าที่กำหนดได้เองตามที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงานบนซอฟต์แวร์ Revit ของคุณได้เป็นอย่างดี

Enhanced Performance for Detailed Steel Models

ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 ใช้กระบวนการทำงานแบบเบื้องหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ไขการเชื่อมต่อเหล็กในแบบจำลอง 3 มิติ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

โดยส่วนประกอบเหล็กและการเชื่อมต่อในจุดต่าง ๆ ที่ได้ผลกระทบจากการทำงานเบื้องหลังนี้ จะถูกเน้นด้วยสีที่แตกต่างเพื่อให้คุณสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนในแบบจำลอง 3 มิติ ของคุณ ซึ่งในระหว่างที่คุณรอกระบวนการทำงานเบื้องหลังเสร็จสิ้น คุณยังสามารถดำเนินงานในส่วนอื่น ๆ ได้ โดยซอฟต์แวร์จะมีการแสดงข้อมูลเพื่อแจ้งให้ทราบว่ายังมีคำสั่งใดบ้างที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

Additional Parameters for Steel Components

ด้วยค่าพารามิเตอร์ใหม่ของส่วนประกอบสำหรับการเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็ก ทำให้คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่จะอยู่ในเอกสารทางวิศวกรรมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคุณยังสามารถทำการ tag หรือ schedule การเชื่อมต่อโครงสร้างและดูรายละเอียดข้อมูลชั้นสูงได้ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับส่วนประกอบเหล็ก ด้วยข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างอัตโนมัติจากแบบจำลอง 3 มิติ

Change service improvement

ด้วยความสามารถของคุณลักษณะ Change service ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ ทำให้คุณสามารถสร้างระบบท่อของอาคาร ที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานของท่อ ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างท่อเดิม

นอกจากนี้เพื่อการควบคุมและการคาดการณ์ที่ดียิ่งขึ้น คุณยังสามารถแก้ไขรูปร่างและขนาดของท่อ ได้โดยผ่านตัวเลือก “Select Group” อีกด้วย


ความต้องการของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020

System requirements for Autodesk Revit 2020
Minimum (Entry-Level Configuration)

Operating System
Microsoft® Windows® 10 64-bit (Windows 10 Enterprise/ Windows 10 Pro)

Note: Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit, Enterprise, Ultimate, and Professional is supported but not recommended.

CPU Type • Single- or Multi-Core Intel®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.
• Autodesk® Revit® software products will use multiple cores for many tasks.
Memory 8 GB RAM
• Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

• Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions Minimum: 1280 x 1024 with true color
Maximum: Ultra-High (4k) Definition Monitor
Video Adapter Basic Graphics: Display adapter capable of 24-bit color
Advanced Graphics: DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3
Disk Space 30 GB free disk space
Media Download or installation from DVD9 or USB key
Pointing Device MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device
Browser Microsoft® Internet Explorer® 10 (or higher)
Connectivity Internet connection for license registration and prerequisite component download

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020

สำหรับท่านที่สนใจซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2020 หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ จาก Autodesk
สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อซอฟต์แวร์ได้ที่

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ info@vr-3d.com

error: Content is protected !!