เปรียบเทียบคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของ Revit Server และ BIM 360 Design

Compare the features and functionality

Revit Server vs BIM 360 Design

เปรียบเทียบความสามารถของ Revit Server และ BIM 360 Design
เพื่อการทำงานร่วมกันบน Autodesk Revit ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการทำงานภายใต้แนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ Building Information Modeling (BIM) หลายครั้งที่ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit จำเป็นจะต้องมีการทำงานภายในโมเดลร่วมกับบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในทีมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งต้องทำผ่าน Revit Server ที่ทำงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

ในบทความนี้ คุณจะได้รู้จักกับ Autodesk BIM 360 Design โซลูชันที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบนโมเดลร่วมกันบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ของทีมงานต่าง ๆ ผ่านระบบคลาวด์ และการเปรียบเทียบความสามารถในส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันระหว่าง Revit Server และ BIM 360 Design เพื่อเป็นข้อมูลให้คุณจะสามารถเลือกใช้โซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานและองค์กรของคุณ

การเปรียบเทียบความสามารถระหว่าง Revit Server และ BIM 360 Design

Key

Full functionality
Partial functionality
No functionality
ทำไม BIM 360 Design ถึงมีความสามารถที่แตกต่าง

ด้วยคุณสมบัติและความสามารถต่าง ๆ ของ Autodesk BIM 360 Design ที่ถูกพัฒนาขึ้น จะมีส่วนช่วยหน่วยงาน/ธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้มากขึ้น การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการลดต้นทุนในการดำเนินงานของคุณ

Access

ด้วยการใช้งาน Revit Server ที่ปรึกษาภายนอกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการของคุณได้ทั้งหมด ไม่เฉพาะในโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่ด้วย BIM 360 Design คุณสามารถควบคุมผู้ที่สามารถทำการเข้าถึงข้อมูลของโครงการได้แบบเฉพาะเจาะจง ด้วยสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลมากถึง 6 ระดับ โดยเมื่อทำการติดตั้งแล้วคุณจะสามารถทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ที่คุณต้องการ

Scalability

ด้วย BIM 360 Design ทำให้คุณและทีมงานของคุณสามารถทำงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ร่วมกันบนโมเดลชิ้นเดียวกัน ได้ในทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบคลาวด์ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดสรรทรัพยากรในการออกแบบได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยสามารถปรับจำนวนของการ subscription ได้ตามที่ต้องการ และไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลของคุณจะไม่เพียงพอ

Cost of ownership

ในองค์กรหรือบริษัทที่ใช้งาน Revit Server จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ค่าติดตั้งระบบ IT รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบ แต่ด้วย BIM 360 Design การจัดการโฮสต์ การติดตั้งระบบ การปรับแต่งค่าขององค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด จะถูกดำเนินการโดย Autodesk ซึ่งคุณเพียงแค่ทำการกำหนดผู้เข้าใช้งานและเริ่มต้นทำงานร่วมกันเท่านั้น

Improved efficiency

ด้วยการใช้งาน BIM 360 Design ผู้ใช้งานจะสังเกตเห็นได้ถึงความรวดเร็วในการซิงค์ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงความสะดวกในการทำงานร่วมกันจากระยะไกล และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนต่าง ๆ ด้วยโซลูชันที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม AEC ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือบริษัทของคุณได้เป็นอย่างดี

Security

ในยุคปัจจุบันระบบคลาวด์ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ โดย Autodesk BIM 360 ซึ่งรวมถึง BIM 360 Design ได้รับการออกแบบโดยใช้วิธีการและแนวปฏิบัติในระดับที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม เพื่อรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลที่สำคัญของคุณ

Resiliency

ความสมบูรณ์และความพร้อมในการเข้าใช้งานข้อมูลต่าง ๆ จัดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก สำหรับการดำเนินธุรกิจของคุณ Autodesk จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการข้อมูลสำคัญของคุณด้วยระบบเครือข่ายที่มีความเสถียรในระดับสูง และมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการบำรุงรักษาระบบให้สมบูรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk BIM 360 Design

สำหรับท่านที่สนใจ Autodesk BIM 360 Design สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อซอฟต์แวร์ ได้ที่

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388 - 9 หรือที่อีเมล์ sales@vr-3d.com

error: Content is protected !!