[Lumion] ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติ ให้กับงานออกแบบจากภาพถ่ายโดรน

How to create 3D environmental context from drone images

ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติ
ให้กับงานออกแบบจากภาพถ่ายโดรน

ด้วยวีดีโอแนะนำขั้นตอนการทำงาน (Tutorial Video) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จาก Lumion ทางด้านขวามือนี้ จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้วิธีในการทำงานร่วมกันระหว่างโดรน ซอฟต์แวร์สำหรับการทำ Photogrammetry และซอฟต์แวร์ Lumion ในการสร้างบริบทของสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติ ที่มีความสวยงามและสมจริงให้กับงานออกแบบของคุณ

เมื่อคุณต้องการสร้างและทำการแสดงผลสภาพแวดล้อมโดยรอบแบบ 3 มิติ คุณมีหลายทางเลือกที่จะสามารถดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโมเดลขึ้นมาด้วยตนเอง หรือการใช้งานความสามารถต่าง ๆ เช่น OpenStreetMap (OSM) ที่มีในซอฟต์แวร์ Lumion ซึ่งในแต่ละวิธีการที่คุณเลือกใช้ก็จะส่งผลต่อผลลัพธ์และความรู้สึกของงานที่ต้องการนำเสนอออกมา ซึ่งอาจใช่รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด

โดยเมื่อคุณต้องการสภาพแวดล้อมที่สมจริงแบบ 3 มิติ เพื่อเป็นส่วนประกอบหรือฉากหลังให้กับงานออกแบบของคุณ คุณสามารถรวมภาพฟุตเทจที่ได้จากการบันทึกด้วยโดรน ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับการทำ Photogrammetry และทำการเรนเดอร์ทุกอย่างเข้าด้วยกันในซอฟต์แวร์ Lumion ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพโครงสร้างพื้นฐาน การวางตำแหน่งไซต์หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยการใช้งานโดรนมีความรวดเร็วและประหยัดกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ

สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จะมีเนื้อหาที่อิงจากวีดีโอแนะนำขั้นตอนการทำงาน (Tutorial Video) ซึ่งจะแนะนำทุกขั้นตอนของการบันทึกสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติ โดยใช้เพียงโดรน ซอฟต์แวร์สำหรับการทำ Photogrammetry และซอฟต์แวร์ Lumion ที่ทำให้คุณสามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของสภาพแวดล้อมโดยรอบของพื้นที่ที่ได้ทำการวางแผนไว้ได้อย่างแม่นยำ

ที่มา: Lumion Blog

Tutorial video

e-Book Download

CREATING ENVIRONMENT MODELS FROM DRONE IMAGES
เขียนโดย: Pjotr van Schothorst, Lumion
รูปแบบไฟล์: ไฟล์ PDF จำนวน 36 หน้า
ขนาดไฟล์: 15.4 MB

error: Content is protected !!