[Revit] การแก้ไขปัญหาวัตถุไม่ทำการแสดงเงา (Shadow) เมื่อกำหนดให้แสดงเงาในมุมมองแปลน

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่พบกับปัญหาการแสดงผลเงาของวัตถุในโมเดล เช่น เฟอร์นิเจอร์ (ตามภาพตัวอย่างด้านบน) ที่ไม่มีการแสดงเงาเมื่อมีการกำหนดให้มีการแสดงผลเงา (Shadow) ในมุมมองแปลน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากในกระบวนการสร้าง Family ไม่ได้มีการกำหนดให้มีการแสดงผล (Visibility) ตัวโมเดลของ Family ในมุมมองแปลนไว้นั่นเอง

โดยผู้ใช้งานสามารถทำการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ด้วยการเข้าไปแก้ไข Family เพื่อทำการกำหนดค่าเพิ่มเติม โดยเลือกวัตถุที่เราต้องการแก้ไข และเข้าไปกำหนดค่า Visibility/Graphics Overrides ให้มีค่า Plan/RCP และเมื่อทำตามขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานทำการโหลด Family กลับเขาไปในโปรเจคอีกครั้งหนึ่ง เพียงเท่านี้ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นก็จะได้รับการแก้ไข ดังในภาพตัวอย่างด้านบน ทดลองทำกันดูครับ

error: Content is protected !!