แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline)

แนวทางการใช้งาน ฉบับปี พ.ศ. 2558
(Thailand BIM Guideline)

การศึกษาเปรียบเทียบ
มาตรฐาน BIM ของต่างประเทศ

Case Study & Template
for Autodesk Revit

[dt_fancy_title title=”หมายเหตุ” title_align=”left” title_size=”h4″]

ในไฟล์ตัวอย่าง Case Study & Template  ประกอบด้วย

1. กรณีตัวอย่างโครงการที่นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารไปใช้งานในประเทศไทย
2. คู่มือติดตั้งและใช้งานเทมเพลทเพื่อใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับประเทศไทย
3. ไฟล์เทมเพลท

error: Content is protected !!