[Revit] การผสมประเภทของลูกกรง (Railing Type)

วันนี้ผสมประเภทของลูกกรง (Railing Type) มาให้ดูครับ ประเด็นก็อยู่ที่ว่าต้องหัดสร้าง Family ของ Baluster ให้เป็นก็จะทำให้สร้างลูกกรงได้หลายๆ แบบแล้ว

error: Content is protected !!