[AutoCAD] การแปลงไฟล์ AutoCAD เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเวอร์ชั่นที่เก่ากว่า

สำหรับผู้ใช้งานหลาย ๆ ท่าน ที่พบกับปัญหาว่าออฟฟิศมีซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD เวอร์ชั่นเก่า แต่ต้องทำงานร่วมกันกับอีก 1 ออฟฟิศที่ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้ โดยปัญหานี้สามารถแก้ได้อย่างง่าย ๆ เพียงทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Autodesk DWG TrueView ซึ่งสามารถทำการดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีจากเว็บไซต์ของ Autodesk และเมื่อทำการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเปิดไฟล์ดังกล่าวและไปที่เมนู DWG Convert เพื่อทำการแปลงไฟล์ AutoCAD เวอร์ชั่นใหม่ให้เป็นไฟล์ AutoCAD เวอร์ชั่นเก่า ตามที่คุณต้องการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Autodesk DWG TrueView ได้ที่เว็บไซต์ http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers

error: Content is protected !!