ประกาศจาก Autodesk เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันบนระบบ BIM 360 Team

Autodesk ได้ออกประกาศให้กับผู้ใช้งาน BIM 360 Team ทราบว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017 นี้ เป็นต้นไป ผู้ที่ใช้งานระบบ BIM 360 Team สำหรับการทำงานร่วมกันบนระบบ Cloud นั้น ทุกท่านที่จะเข้าระบบจะต้องมี Subscription ด้วยทุกคน

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่มี Subscription และได้ทำงานร่วมกันใน BIM 360 Team อยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 จะยังสามารถเข้าใช้งานร่วมกันได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2018 แต่สำหรับผู้ที่จะเข้าใช้ระบบ BIM 360 Team หลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 เป็นต้นไป จะต้องมีการสมัคร Subscription ทุกท่าน

error: Content is protected !!