[Revit] การแก้ไขปัญหา Site View ไม่แสดงเป็นแบบ Top View

หลายๆ ท่านคงเคยเจอปัญหาในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit ว่าในมุมมอง Site View แสดงแบบออกมาเป็นเหมือนถูกตัด ไม่แสดงเป็นแบบ Top View แนวทางแก้ไขก็คือการตั้งค่า View Range ในมุมมอง Site View นั่นเอง ซึ่งโดยปกติ View Range ของมุมมอง Site View จะถูกตั้งเป็น 100 เมตร ให้ทำการปรับค่านี้ให้มีค่ามากกว่าความสูงของอาคาร ก็จะทำให้เห็นเป็น Top View แล้วครับ

error: Content is protected !!