โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า Autodesk เมื่อนำ Serial Number ซอฟต์แวร์แบบซื้อขาด มาเป็นส่วนลด

โอกาสสุดท้าย สำหรับลูกค้า  Autodesk ที่มีซอฟต์แวร์แบบซื้อขาด (Perpetual License) ที่ขาดการต่ออายุ  ในการตัดสินใจอัพเกรดซอฟต์แวร์ Autodesk ของคุณ ให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดในรูปแบบของ Subscription พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มากกว่าซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานอยู่เดิม พร้อมรับความคุ้มค่าด้วยส่วนลดมากถึง 25% เมื่อคุณนำ Serial Number ของซอฟต์แวร์ Autodesk แบบซื้อขาด ที่สิ้นสุดระยะเวลา Maintenance Plan (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) มาทำการแลกซื้อซอฟต์แวร์ Autodesk แบบ Subscription ทั้งในรูปแบบของชุดซอฟต์แวร์ Industry Collection หรือ ซอฟต์แวร์แบบ Individual Product ที่เหมาะสมสำหรับ การใช้งานในธุรกิจของคุณ

รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของโปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการนำ Serial Number ของซอฟต์แวร์ Autodesk แบบ Perpetual License ตามเงื่อนไขที่ทาง Autodesk กำหนด
    มาใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อซอฟต์แวร์แบบ Subscription ทั้งแบบระยะเวลา 1 ปี (ลด 20% จากราคา SRP) หรือ 3 ปี (ลด 25% จากราคา SRP)ในรูปแบบของ single-user ในรายการซอฟต์แวร์ที่กำหนด เท่านั้น
  • Serial Number ของซอฟต์แวร์ Autodesk ที่นำมาเป็นส่วนลดในการแลกซื้อซอฟต์แวร์ในโปรโมชั่นนี้ จะต้องเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ (Commercial Version)ที่ออกจำหน่ายในเวอร์ชัน 1998 ถึง 2021 และต้องสิ้นสุดระยะเวลาของการ Maintenance Plan  เท่านั้น
  • Serial Number ของซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในโปรโมชั่นนี้ จะต้องไม่เคยนำมาใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ ของ Autodesk ก่อนหน้านี้ และเมื่อใช้สิทธิในกิจกรรม
    ส่งเสริมการขายนี้แล้ว ซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ Serial Number นั้น ๆ จะไม่สามารถใช้งานหรือใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ ได้อีก
  • รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโปรโมชั่น เป็นไปตามที่ทาง Autodesk กำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ info@vr-3d.com
error: Content is protected !!