โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า Autodesk ( M&E) เมื่อนำ Serial Number ซอฟต์แวร์แบบซื้อขาด มาเป็นส่วนลด

vrd-adsk_logo

Discover what’s possible

Trade in your perpetual license for an Autodesk subscription.
Anything. Anywhere. Make it with Autodesk subscription.

ตั้งแต่วันนี้ - 22 มกราคม 2564 เท่านั้น

นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด สำหรับลูกค้า Autodesk ที่มีซอฟต์แวร์แบบซื้อขาด (Perpetual License) ในการตัดสินใจอัพเกรดซอฟต์แวร์ Autodesk แบบซื้อขาดของคุณ ให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดในรูปแบบ Subscription แบบ Single-user พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มากกว่าซอฟต์แวร์แบบซื้อขาดที่คุณใช้งานอยู่เดิม

พร้อมรับความคุ้มค่าด้วยส่วนลดมากถึง 20% เมื่อคุณนำ Serial Number ของซอฟต์แวร์ Autodesk แบบซื้อขาด (Perpetual License) ของคุณ ที่สิ้นสุดระยะเวลา Maintenance Plan (ตามเงื่อนไขที่ทาง Autodesk กำหนด) มาทำการแลกซื้อซอฟต์แวร์แบบ Subscription (Single-user) ทั้งในรูปแบบของชุดซอฟต์แวร์ industry Collection หรือ ซอฟต์แวร์แบบ Individual Product ที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็น  3ds Max® และอื่น ๆ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 มกราคม 2564 เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าของการใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription

adsk-promo-fy21q1-icon-1

Power decisions with intelligence

ได้รับข้อมูลจากการใช้งานและการทำงานร่วมกันที่มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น

adsk-promo-fy21q1-icon-2

Continuous improvement

เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องในซอฟต์แวร์, การสนับสนุน, ความปลอดภัย, รวมถึงการทำงานร่วมกัน

adsk-promo-fy21q1-icon-3

Flexed to your needs

คุณสามารถทำการ Subscription ซอฟต์แวร์ เพื่อการเข้าถึงและใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับบุคคล ทีม หรือองค์กรของคุณ ได้ตามที่คุณต้องการ

รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของโปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการนำ Serial Number ของซอฟต์แวร์ Autodesk แบบซื้อขาด (Perpetual License) ตามเงื่อนไขที่ทาง Autodesk กำหนด มาใช้ในการแลกซื้อซอฟต์แวร์แบบ Subscription ทั้งแบบระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี ในรูปแบบของ single-user ในรายการซอฟต์แวร์ที่กำหนด เท่านั้น
  • Serial Number ของซอฟต์แวร์ Autodesk แบบซื้อขาด (Perpetual License) ที่นำมาแลกซื้อซอฟต์แวร์แบบ Subscription ในโปรโมชั่นนี้ จะต้องเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ (Commercial Version) ที่ออกจำหน่ายในเวอร์ชัน 1998 (R14) ถึง 2021 และสิ้นสุดระยะเวลาของการ Maintenance Plan (MA) ก่อนหรือภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
  • Serial Number ของซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในโปรโมชั่นนี้ จะต้องไม่เคยนำมาใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ ของ Autodesk ก่อนหน้านี้ และเมื่อใช้สิทธิในกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้ว ซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ Serial Number นั้น ๆ จะไม่สามารถใช้งานหรือใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ ได้อีก
  • ในกรณีที่ท่านใช้ Serial Number ของซอฟต์แวร์ Autodesk ในกลุ่ม LT Family ในการแลกซื้อจากโปรโมชั่นนี้ ท่านจะสามารถทำการแลกซื้อซอฟต์แวร์ได้เฉพาะในกลุ่ม AutoCAD LT Family และซอฟต์แวร์ AutoCAD เท่านั้น
  • รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโปรโมชั่น เป็นไปตามที่ทาง Autodesk กำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ info@vr-3d.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น

ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Autodesk ได้ที่

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ info@vr-3d.com

error: Content is protected !!