AutoCAD 2022 กับฟังก์ชั่นที่ช่วยในการนับของจากคำสั่ง Count

Autodesk เปิดตัว Autodesk 2022 ที่มีฟังก์ชั่นต่างๆ เพิ่มขึ้นมาหลายๆ ส่วน ทั้งฟังก์ชั่นที่ตอบสนองการทำงานบนหลายอุปกรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการทำงานผ่านระบบ Cloud และก็ฟังก์ชั่นเพื่อตอบสนองการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนี่คือหนึ่งในฟังก์ชั่นที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับ AutoCAD ที่จะช่วยในการนับของ

2021-03-24_19-54-38_NewAutoCAD 2022 นั้นมีฟังก์ชั่นรองรับการรับของภายในโปรแกรมได้ ด้วยคำสั่ง Count ที่อยู่ภายใต้ View Tab ที่เมื่อผู้ใช้ทำการคลิกคำสั่งแล้วก็จะมี Palette ปราฏขึ้นมา และแสดงรายการของ Block ออกมาให้เลยว่ามีอะไรอยู่กี่ชิ้น และเมื่อผู้ใช้นำเมาส์ไปคลิกที่รายการภายใน Palette มันก็จะแสดง Highlight วัตถุนั้นๆ ออกมาได้เลย ….ทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการนับของภายในไฟล์ AutoCAD เช่น การนับจำนวนที่จอดรถ การนับจำนวนประตู จำนวนหน้าต่าง เป็นต้น

2021-03-24_19-45-40

หรือในอีกเทคนิคหนึ่ง ก็คือการเลือก Blocks ที่ต้องการจะทำการนับเอาไว้สัก 1 หรือ 2 ชิ้น และใช้คำสั่ง Count โดยหลังจากที่ใช้คำสั่งไปแล้ว โปรแกรมก็จะทำการ Highlight และทำการนับจำนวนออกมาให้เลยว่า Blocks ที่ได้ทำการเลือกเอาไว้นั้น มีจำนวนทั้งหมดกี่ตัว

error: Content is protected !!