What’s new in Autodesk AutoCAD 2018

ปัจจุบันซอฟต์แวร์ AutoCAD ได้เดินทางมาครบอายุ 35 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ Autodesk AutoCAD 2018 ได้ออกมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว โดยมาพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถใหม่ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าไฟล์ PDF เข้ามาภายใน AutoCAD ที่มีมาตั้งแต่ AutoCAD 2017 แล้ว แต่ในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือคำสั่งในการเลือกวัตถุที่ทำให้การเลือกวัตถุนั้นมีความสามารถมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดของความสามารถใหม่ๆ ใน Autodesk AutoCAD 2018 นั้นมีรายละเอียด ดังนี้

 PDF Import

  • นำเข้าไฟล์ PDF พร้อมกับไฟล์ SHX Fonts, Fills, รูปภาพ และ True Type Text เข้ามาใน AutoCAD
External file references

  • ประหยัดเวลาและลดปัญหาในกรณีที่ Path ของไฟล์ที่ทำการ Xref นั้นมีปัญหา
Object selection

  • ช่วยในการเลือกวัตถุในการเลือกแบบเป็นชุด เมื่อผู้ใช้ทำการ Pan หรือ Zoom
 Text to Mtext

  • แปลงการผสมตัวอักษรระหว่างคำสั่ง Text หรือ Mtext ให้เป็นตัวอักษรประเภท Mtext เพื่อให้แก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตัวอักษรที่ได้มาจากการนำเข้าไฟล์ PDF
User Interface

  • การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอที่จะทำให้ทำงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่นการขยายหน้าจอของ Dialog Box หรือการใช้ Quick Access Menu
 Share design views

  • Share มุมมองของผลงานของคุณไปแสดงผลบน Web Browser ผ่านระบบ Cloud บน A360
 High-resolution monitor support

  • กับความสามารถของ AutoCAD ในการรองรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ในระดับ 4K และการแสดงผลที่มี Resolution มากๆ ได้แล้ว
AutoCAD mobile app

  • ดู, สร้าง, แก้ไข และ Share ผลงาน AutoCAD บนอุปกรณ์ Mobile ผ่าน AutoCAD Mobile App ยิ่งถ้ามี iPad จอใหญ่ๆ ก็ทำงานบนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียว

 

error: Content is protected !!