V-Ray for Autodesk Revit

V-Ray for Autodesk Revit อีกหนึ่งทางเลือกของการ Render งานบน Autodesk Revit สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลการ Render ในแนวทางของ V-Ray

QUALITY

V-Ray for Revit จะช่วยคุณให้ทำการ Render ผลงานออกมาอย่างมืออาขีพ ได้ภาพที่มีคุณภาพสูง และมีแสง วัสดุ และมุมกล้องที่สมจริง

POWER

V-Ray for Revit ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อรองรับโมเดลอาคารที่มีขนาดใหญ่

SPEED

V-Ray for Revit นั้นสามารถทำการ Render
ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้กระบวนการตัดสินใจ
ในการออกแบบนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

DESIGN

V-Ray for Revit ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับนักออกแบบ ง่ายต่อการติดตั้ง และไม่มีการตั้งค่าที่ซับซ้อน และก็ไม่จำเป็นต้องมีการอบรมในการใช้งาน

SMART INTEGRATION

V-Ray for Revit จะทำงานควบคู่กัน
กับ Autodesk Revit โดยที่ไม่ต้อง
มีการ Import 
หรือ Export ข้อมูล

THE INDUSTRY STANDARD

92 จาก 100 ของบริษัทสถาปนิกในโลกนี้
ได้ใช้ Render ของ V-Ray ในทุกวัน

DESIGN-FRIENDLY INTERFACE

สามารถปรับแต่งคุณภาพและความเร็วของการ Render ให้สมดุลย์กันใน Render Presents และ Render ในโหมด Draft ในการ Render ในช่วงต้นที่ต้องทำซ้ำบ่อยๆ และสลับไปใช้โหมดคุณภาพสูงอีกทีสำหรับการนำเสนองาน

INTERACTIVE RENDERING

V-Ray for Autodesk Revit จะมีตัวช่วยในการโต้ตอบกับผุ้ใช้ เพื่อให้สามารถทำการการปรับแต่งแสงไฟและวัสดุเพื่อให้เห็นผลออกมาได้ในทันที

PHYSICALLY BASED LIGHTING

ตัวเลือกที่แม่นยำสำหรับการจำลองแสงในแบบของ IES และ HDR ตลอดจนแสงของพระอาทิตย์และท้องฟ้าจาก Autodesk Revit

REAL-WORLD CAMERAS

จำลองภาพของกล้องจากมุมมองของ Autodesk Revit

PHYSICAL MATERIALS

แปลงค่าของวัสดุจาก Autodesk Revit ไปเป็นวัสดุใน V-Ray โดยอัตโนมัติและถูกต้องตามแนวทางของ V-Ray และสามารถปรับแต่คุณสมบัติได้ด้วยการใช้ V-Ray Material Editor

DIAGRAMMATIC MATERIALS

ง่ายในการสร้างฉากที่มีลักษณะแบบ diagrammatic หรือคล้ายโมเดลจำลองกับวัสดุที่คล้ายกับการไม้ Basswood หรือโฟม

SECTION BOXS

Render ในแบบ Section ได้อย่างง่ายกับการรองรับ Revit ในมุมมอง Section Boxs

DENOISER

ลบสิ่งที่ไม่จำเป็นและ Noise เพื่อลดระยะเวลาในการ Render ด้วย GPU-accelerated denoising

AERIAL PERSPECTIVE

เพิ่มความลึกของสภาพบรรยากาศที่สมจริงในมุมมองทัศนียภาพและในสภาพแวดล้อมที่มีหมอก

V-RAY FRAME BUFFER

ปรับแต่งสีของภาพที่ Render ออกมา ตลอดจนค่าความสว่าง (Exposure) และอื่นๆ ได้โดยตรงใน V-Ray’s frame buffer

VIRTUAL REALITY

ตรวจสอบการออกแบบในแบบมาตราส่วน 1:1 ผ่านแว่น VR ที่กำลังเป็นที่นิยม เช่น Google Cardboard, Samsung Gear VR, Oculus Rift และ HTC Vive

V-RAY SWARM

แนวทางการ Render แบบใหม่ผ่านระบบ Web-based เพื่อช่วยให้การ Render นั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการใช้กำลังความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่พร้อมและโหนดของการ Render

EXPORT TO V-RAY STANDALONE

ส่งออกฉากของการ Render จาก Autodesk Revit ออกไปยัง V-Ray ที่ทำงานแบบ Standalone

error: Content is protected !!