Autodesk Infraworks 360

Autodesk Infraworks ซอฟท์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองเมือง ที่มีระบบการทำงานในรูปแบบของ BIM (Building Information Modeling) และ TIM (Town Information Modeling) ซึ่งกระบวนการทำงานในลักษณะดังกล่าวนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งในกลุ่มของสถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง ตลอดจนนักวางแผนในการพัฒนาเมือง หรือจะนำไปใช้ในการต่อยอดการพัฒนาในสายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการในด้านที่ดิน การทำถนน คลองชลประทาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางกายภาพ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเมืองทางด้านกายภาพได้เป็นอย่างดี

โดย Autodesk Infraworks นั้น จะทำงานต่อยอดกับฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือที่เรียกกันว่า GIS (Geographic Information System) ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและจำลองข้อมูลขึ้นมาเพื่อทำงานทางด้านการวางแผนและการวางผังเมือง โดยข้อมูลในระบบ GIS ที่เราใช้กันอยู่นั้นก็มักที่จะมีลักษณะเป็นรูปแบบของข้อมูล 2 มิติ ประกอบกับข้อมูลอรรถาธิบายต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นว่ากระบวนการในการวางผังเมือง และกระบวนการในการออกแบบอาคารนั้นทำงานแยกกันคนละส่วน และจะมีการสร้างระบบฐานข้อมูลคนละชุดกัน ไม่เชื่อมโยงกัน ผู้ที่ออกแบบอาคารก็ทำการออกแบบอาคารของตนเอง ผู้ที่ทำงานผังเมืองก็ทำในส่วนของตนเอง หน่วยงานที่ทำข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการก็ทำงานแยกออกไปอีกส่วน ไม่ได้ประสานและเชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน หรือเมื่อมีการนำข้อมูลที่แต่ละส่วนดำเนินการมาประสานกันก็จะพบข้อบกพร่องมากมายในความไม่ถูกต้องและตรงกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดและเชื่อมโยงในการพัฒนากระบวนการทางด้านการวางแผนวางผังเมือง การใช้ BIM (Building Information Modeling) และ TIM (Town Information Modeling) เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการบูรณาการและต่อยอดของกระบวนการในการจัดทำผังเมืองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเราสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลออกมาได้ในรูปแบบลักษณะของเมือง 3 มิติ ประกอบกับข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถใส่และบันทึกลงไปในระบบได้ ทำให้เราสามารถจำลองสภาพทางกายภาพของเมืองขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ และเห็นภาพเสมือนจริงได้บนคอมพิวเตอร์ ทำให้นักวางแผนและผังเมืองสามารถจินตนาการและมองภาพของการพัฒนาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Autodesk InfraWorks นั้นมีศักยภาพและความสามารถมากมายในการทำงานในด้านของการวางแผนและวางผังเมือง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและต่อยอดกับกระบวนการทำงาน GIS ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการนำภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ฐานข้อมูลจาก GIS ตลอดจนโมเดลสามมิติในรูปแบบต่างๆ เข้ามาเชื่อมโยงรวมกันได้บนหน้าจอโปรแกรม ตลอดจนสามารถนำมาต่อยอดในการนำเสนอ และวิเคราะห์ต่างๆ ได้อีกมากมาย โดยภายในระบบดังกล่าว ผู้ใช้สามารถทำการสร้างอาคาร ถนน ท่อน้ำ เสาไฟฟ้า ต้นไม้ เสาไฟฟ้า สะพาน บ่อน้ำ คลอง แม่น้ำ และข้อมูลทางด้านกายภาพต่างๆ ได้มากมายในรูปแบบของ 3 มิติ พร้อมกับมีข้อมูลประกอบวัตถุต่างๆ ที่เราสร้างขึ้น หรือแม้กระทั่งการนำข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ออกไปสู่อุปกรณ์พกพา Mobile Device เพื่อให้กระบวนในการนำข้อมูลไปสู่การใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 เริ่มต้นใช้งานง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน ด้วยการใช้เครื่องมือ Model Builder สำหรับ Infraworks 360

  • เริ่มต้นการใช้งาน Infraworks 360 กับการใช้เครื่องมือ Model Builder Tool ที่เป็นเครื่องมือในการนำฐานข้อมูลของพื้นที่ในระบบของ Autodesk มาใช้เป็นแผนที่ต้นฉบับในการพัฒนาการทำงาน
  • ให้ทำการเลือกที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมรอบๆ ที่ตั้งที่ต้องการให้ Model Builder ทำการสร้างฐานข้อมูลของพื้นที่ทั้ง Vector และ Raster และข้อมูลด้านอื่นๆ มาให้
  • ทำการตั้งชื่อโมเดลที่เราได้ทำการสร้างขึ้น
  • ในไม่กี่นาทีคุณจะได้รับ Email เพื่อแจ้งให้ทราบความข้อมูลจาก Model Builder นั้นพร้อมให้เข้าใช้งานได้แล้ว
  • ทำการเปิดโมเดลและเริ่มต้นทำงานได้บน Infraworks 360 จากโมเดลที่ถูกจัดเตรียมมาให้

 

ความสามารถของ Autodesk Infraworks 360 นั้นมีอยู่มากมาย ดังนี้

::: Early-stage design :::
Unit configuration

สามารถทำการกำหนดหน่วยวัดของโมเดล ตามหมวดหมู่ที่ต้องการ (Basic, Transportation และ Structure) และทำการกำหนดความแม่นยำที่แตกต่างกัน โดยโปรแกรมก็จะทำการเก็บค่าที่เราเลือกไว้ ทั้งในหน่วย Metric และหน่วยในระบบ Imperial

Component roads

วัตถุประเภทถนนในโปรแกรมจะมีลักษณะเป็นแบบพาราเมตริกของส่วนต่างๆ เช่น เลนถนน, ขอบทาง (Curb) รางระบายน้ำ และทางเท้า ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่ม, แบ่ง, ลบ หรือแก้ไขได้ทุกๆ ส่วนของถนนของโครงสร้างและสามารถบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้ต่อได้ภายหลัง

Expanded roadside grading capabilities

สามารถออกแบบความลาดชันของดินตัด-ดินถม ข้างทางของถนนทั้งซ้ายและขวาแตกต่างกันได้ ทั้งความชัน (Slopes) หรือวัสดุ

Superelevation

ใช้และตรวจสอบระดับของหน้าตัดของถนน, สะพาน หรือในตำแหน่งพื้นที่จุดตัด
Cross-Section Viewer จะแสดงหน้าตัดที่จุดใดก็ได้ตามแนวถนนที่ต้องได้ทำการวาง Station Tracker คลิกที่ส่วนหน้าตัดที่เป็นสีน้ำเงินเพื่อทำการตรวจสอบระดับของจุดที่สำคัญ

 
Smart pavement drainage

เมื่อทำการวางและปรับขนาดของทางเท้าแบบอัตโนมัติ โปรแกรม Infraworks 360 จะจดจำและตอบสนองต่อรูปทรงของหน้าตัดถนนที่มีความซับซ้อนนี้ได้ เช่น ในส่วนของระดับหน้าตัด โปรแกรมจะทำการตรวจสอบและทำการแก้ไขหน้าตัดและความชันของถนนให้โดยอัตโนมัติ

Model Legal Boundaries

เราสามารถทำการวาดพื้นที่และทำการแก้ไขไขรูปร่างและระยะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเส้นตรงให้เป็นเส้นโค้ง หรือจะมีการนำเข้าไฟล์ของพื้นที่เข้ามาภายในโปรแกรม
สำหรับไฟล์ SHP หรือ SDF จาก GIS ที่มีลักษณะหลายๆ ประเภท สามารถทำการเลือกพื้นที่นั้นและทำการคลิกเมาส์ปุ่มขวา ก็จะสามารถทำการเปลี่ยนพื้นที่นั้นให้เป็นแบบ Easement หรือ Right of way

Component-Based Bridge Design

แก้ไข Bridge decks และคานสะพานได้อย่างอิสระ ทั้งขนาดและรูปร่างหน้าตัดตามความยาวของสะพานได้

Intuitive user experience

ทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วย Interface ที่ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย และเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยในขณะที่ทำงานในแต่ละช่วงก็ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแถบเครื่องมือ ทำให้ประหยัดเวลาและสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

 
Sketching and layout capabilities

สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดที่เหมือนจริง เช่น ถนน สะพาน อาคาร ที่จะทำให้โมเดลเมืองและชิ้นงานของเรานั้นมีความสมจริง และง่ายต่อการสื่อสารและทำความเข้าใจ

โดยโปรแกรมก็จะมี Style ไดอะล็อกบ็อกซ์ให้ผู้ใช้ทำการสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาได้ หรือสามารถทำการป้อนค่าที่แตกต่างลงไป ซึ่งประกอบไปด้วย Barriers, Bridges, Buildings, Coverage areas, Pipelines/pipeline connectors, Points of interest, Railways, Roads, Trees, Water

Quickly create multiple proposals

มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประเมินทางเลือกของ Proposals ต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาแบบร่างที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น และมีผลต่อการได้มาซึ่งข้อสรุปของทางเลือกที่ดียิ่งขึ้น

Advanced Capabilities

เข้าถึงความสามารถเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีระดับบนของถนน สะพานและระบบระบายน้ำ
เร่งกระบวนการออกแบบโดยใช้ Roadway Design for InfraWorks 360 ซึ่งวิศวกรที่ออกแบบถนนก็สามารถที่จะวางเส้นทาง การผลิตแบบ และสามารถส่งไฟล์นี้ผ่านระบบ Cloud ตลอดจนสามารถส่งไฟล์ไปเข้า AutoCAD Civil 3D เพื่อมาทำงานออกแบบในระดับรายละเอียด

โดย Autodesk Infraworks 360 นั้นจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับบนอยู่ 3 ตัวด้วยกัน คือ Roadway Design, Drainage Design และ Bridge Design

::: Cloud collaboration :::
Model network storage

แชร์โมเดลที่สร้างขึ้นบน Network Drive และทำการสร้าง Local cache ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไว้ใช้งาน

สามารถทำงาน Collaborate ร่วมกันบน Network Drive เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว โดย Model network storage ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการเก็บโมเดลไว้และสามารถแชร์ Network Drive และสามารถทำการแชร์โมเดลที่สร้างขึ้นจาก Infraworks 360 กับผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณในขณะที่ข้อมูลของจะถูกซ่อนอยู่ด้านหลังของ Firewalls ขององค์กร

Manage and publish models

เผยแพร่ เก็บ และจัดการโมเดลขนาดใหญ่จากส่วนกลางและมีความปลอดภัยบนระบบ Cloud เพื่อให้ระบบสามารถสนับสนุนการทำงานในแบบ Collaboration ร่วมกันในทีมงาน โดยสามารถทำการเชิญทีเข้าไปใช้งานและดาวโหลด และแก้ไขโมเดลร่วมกันบนโมเดลและฐานข้อมูลเดียวกัน
โดย Infraworks 360 สามารถแชร์และทำการเปิดโมเดลผ่านทางระบบเว็บ หรือบนอุปกรณ์ Mobile ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่ไม่มีโปรแกรม Infraworks

Access models for viewing via web and mobile

ให้โอกาสในการเข้าถึงโมเดลของโครงสร้างพื้นฐาน และเลือกบางส่วนของโมเดลเพื่อทำการแชร์ให้กับกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สมาชิกในทีมสามารถใช้ Infraworks 360 ผ่านทางระบบเว็บหรืออุปกรณ์ Mobile เพื่อดูทางเลือกในการออกแบบและประกอบการตัดสินใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับทราบและมีส่วนร่วมได้มากขึ้นและให้ความคิดเห็นแบบ Real-Time ให้กับทีมงานของโครงการ โดยการเข้าถึงข้อมูลของโครงการได้จากทุกที่และทุกเวลา

Real-time feedback

ด้วยฟังก์ชั่นของ Design Feed ก็จะทำให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามาคอมเม้นท์ให้ความเห็นบนโครงการได้ ซึ่งจะใช้งานผ่านระบบ Web Browser หรือบนอุปกรณ์ Mobile ซึ่งก็จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับทราบและมีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น และจะช่วยในกระบวนการการอนุมัติการตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และทีมงานก็สามารถเห็นทุกๆ ความเห็น และสามารถตอบความเห็นเหล่านั้นได้ รวมถึงการค้นหาและทำการมาร์คหัวข้อที่ได้รับการแก้ไขไปแล้ว

Model publishing

แชร์ทุกส่วนหรือบางส่วนของโมเดลของคุณให้กับผู้ใช้งานจำนวนมาก รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ โดยผู้ที่เข้าดูไม่จำเป็นต้องมีซอฟท์แวร์ Infraworks 360 บนเดสก์ท็อป โดยสามารถดูโมเดลได้จากบน Web Browser หรืออุปกรณ์ iPad
ประหยัดเวลาด้วยขั้นตอนในการแชร์โมเดลทั้งหมดหรือบางส่วนไปบนระบบ Cloud และเมื่อคุณได้เผยแพร่โมเดล และเมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโมเดล การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะไปปรับปรุงสิ่งที่แชร์ไปบนระบบ Cloud โดยอัตโนมัติ

iPad app

ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของโครงการด้วยการดูโมเดลผ่านอุปกรณ์ iPad ซึ่งสามารถทำการติดตั้ง App ได้ฟรี ผ่านทาง iTunes
โดย Infraworks 360 App บน iPad นั้น จะสามารถดูได้ในแบบ 3 มิติ การค้นหาโมเดล และยังสามารถทำการดาวโหลดเก็บไว้ใช้งานในระบบ Offline ได้อีกด้วย

 

::: Visualization :::
Views

เมนู Views จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับการแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว และจะมี Options ให้ผู้ใช้ทำการตั้งค่าการแสดงผลนั้นๆ เก็บไว้ใช้ต่อไป เพื่อเป็นตัวเลือกในการแสดงผลบนหน้าจอ เช่น วิศวกรโยธาก็จะทำการทำงานบนมุมมอง Engineering View และถ้ากำลังทำงานเตรียมตัวเพื่อการนำเสนองานก็จะใช้มุมมอง Conceptual View ก็จะเหมาะสมกว่า

Screencast record

ฟังก์ชั่นของ Screencast จะช่วยในการบันทึกภาพหน้าจอ ตลอดจนการเคลื่อนไหวของเมาส์และคีย์บอร์ดในขณะที่ทำการบันทึกเอาไว้ ซึ่งก็สามารถช่วยให้ผู้อื่นสามารถมาดูขั้นตอนการทำงานของ Infraworks ที่ได้บันทึกไว้

View project in context

ความสามารถในการแสดงผลของโครงการ การพัฒนาที่ดิน ถนน สาธารณูปโภค สถาปัตยกรรม และอื่นๆ ในบริบทของการสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาก็จะช่วยในการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน ลูกค้า และสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากผลงานออกแบบที่จัดทำขึ้นได้ยิ่งขึ้น

Near-realistic visual effects

สื่อสารแนวความคิดของการออกแบบด้วยเครื่องมือที่แสดงผลในแบบ Photorealistic Rendering ที่สามารถทำการเพิ่มแสงอาทิตย์และเงา ผิวน้ำที่สมจริง และบรรยากาศเมฆที่เคลื่อนไหว โดยเครื่องมือ Visual Effects จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการปรับเปลี่ยนการแสดงผลของโมเดลที่สร้างขึ้นให้แสดงผลได้อย่างสมจริง ซึ่งก็สามารถทำการปรับค่าได้หลายๆ อย่างเช่น Ambient occlusion, Surface opacity, Animated clouds

 

Model creation
Generate terrain from point clouds

Infraworks 360 จะวิเคราะห์ข้อมูล Point Cloud ว่าจุดใดที่แสดงถึงความสูงของภูมิประเทศ และทำการสร้างข้อมูลของภูมิประเทศขึ้นมาสำหรับโมเดลของคุณ

Generate features from point clouds

Infraworks 360 จะรู้จักคุณสมบัติของวัตถุต่างๆ เช่น ต้นไม้ และสัญลักษณ์ บนข้อมูล Point Cloud และจัดการแทนคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยโมเดล 3 มิติโดยอัตโนมัติ

Automated data import and model creation

เครื่องมือ Model Builder จะช่วยในการสร้างโมเดลจากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บและรวบรวมไว้บนระบบ Cloud ซึ่งก็เป็นการสะดวกมากๆ สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน Infraworks 360

Point cloud enhancements

สามารถนำเข้าและจัดการข้อมูล Point Clouds ที่ได้มาจากการใช้กล้อง Laser Scanner ใน Infraworks 360 เราสามารถทำการ Scale ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และกำหนด Theme ของการแสดงผลในลักษณะต่างๆ

Model the existing environment

จำลองสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ในรูปแบบของ 3 มิติและประกอบด้วยข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานออกแบบและการตัดสินใจร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แทนที่จะใช้แผนที่ 2 มิติในลักษณะเดิมให้การทำงาน

Import data and combine models

สามารถนำข้อมูลจากแหล่งอื่นเข้ามาบูรณาการร่วมกันได้บน Infraworks 360 ไม่ว่าจะเป็นไฟล์จาก 2D CAD, โมเดล 3 มิติ หรือจาก GIS ตลอดจนภาพประเภท Raster และข้อมูล Point Clouds ซึ่งก็สามารถรองรับประเภทของไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น RVT, FBX, LandXML, DWG, SHP, IMX, Point Cloud, IFC, DGN, SKP, CityGML

 

Analysis
View terrain contours

การวาดพื้นที่และขอบเขตขึ้นมา และสามารถทำการปรับเปลี่ยนรูปร่างและขนาด รวมถึงการเปลี่ยนเส้นขอบเส้นตรงให้เป็นเส้นโค้ง เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่มีอยู่ คุณสามารถแสดงเส้น Contour แและทำการกำหนดค่าของช่วงของเส้น Contour

Cross Section View of roads and intersections

ใช้ Cross Section View เพื่อทำการตรวจสอบระดับของถนนบริเวณจุดที่สำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถทำการปรับเปลี่ยนค่าสูงสุดของ superelevation rate และ Runoff พารามิเตอร์สำหรับองค์ประกอบของถนนทั้งหมด

Section-based earthwork quantities

คลิกที่ปุ่มเพื่อทำการคำนวณค่าปริมาณดินตัดและดินถม (Cut & Fill) ของถนนที่ได้ออกแบบ และเมื่อมีการแก้ไขถนนเราก็สามารถทำการเปรียบเทียบค่าของดินตัดและดินถมนี้ได้ และยังสามารถทำการส่งออกข้อมูลดินตัดดินถมนี้ออกไปเป็นไฟล์ CSV และสามารถ Import ข้อมูลนี้ไปเข้าในโปรแกรม Excel เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ได้ต่อไป

Bridge line girder analysis

ใช้ความสามารถของระบบ Cloud ในการวิเคราะห์และตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างของคานสะพาน และดูผลลัพธ์ภายในโมเดล และรายละเอียดของผลใน PDF หรือจะส่งไปยังโปรแกรม Autodesk Structural Bridge Design เพื่อทำการออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารแบบต่อไป

Flood simulation

หากได้มีการติดตั้งโปรแกรม Hydronia Riverflow 2D ผู้ใช้ก็จะสามารถทำการวิเคราะห์และจำลองสถานการณ์อุทกภัยได้บนแบบจำลองที่สร้างขึ้นใน Infraworks 360 โดยจะแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับผิวน้ำ ความลึกของระดับน้ำ และความเร็วตามเวลา

Dynamic site analysis

สร้าง Themes ขึ้นมาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้โมเดลนั้นแสดงผลออกมาเป็นสี ตามลักษณะของชั้นข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดขึ้น เพื่อช่วยให้การแสดงผลดูเข้าใจง่ายและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่พื้นที่มีความลาดชันอยู่ ก็สามารถทำการกำหนดให้แสดงผลเป็นสีตามความสูงเป็นช่วงๆ ได้อีกด้วย

Measure distances and areas

วัดระยะทางและพื้นที่ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การมองเห็นจากจุดต่างๆ เพื่อช่วยในการระบุตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการจัดวางตำแหน่งของโครงการ เช่นการให้มันแสดงไฮไลด์สิ่งที่สามารถมองเห็นได้จากมุมมองที่แสดงอยู่บนหน้าจอ เพื่อทำให้เราเห็นว่า ในมุมมองที่กำลังดูอย่างนั้นมันมองพบวัตถุไหนบ้าง

Shadow and lighting analysis

สามารถทำการวิเคราะห์แสงแดดและเงาแบบ Real-Time ของตำแหน่งที่ตั้ง วัน และเวลา เพื่อคาดการณ์เงาที่จะมีผลต่อโครงการของคุณ ซึ่งการวิเคราะห์นี้ก็สามารถทำให้เห็นถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลงานออกแบบของคุณได้อีกด้วย

Theme palettes

ใช้ Theme Palettes ในการสร้าง Theme ขึ้นมาเพื่อแยกข้อมูลมาแสดงผลในลักษณะของสีต่างๆ เช่น แสดงสีของสภาพการจราจรตามถนน หรือความสูงของสภาพภูมิประเทศ เป็นต้น

 

Data exchange
Migrate roads and pipe networks to Civil 3D

Import ผลการออกแบบเบื้องต้นเข้าไปยัง Civil 3D โดยข้อมูลใน Infraworks 360 (เส้นถนน จุดตัดทางแยก ท่อต่างๆ) สามารถนำเข้าไปใน Civil 3D ได้ง่ายยิ่งขึ้น

Import detailed Civil 3D objects into Infraworks 360 

รองรับรูปทรงทั้งแนวตั้งและแนวนอน บันทึกและนำการกำหนดการตั้งค่าวัตถุมาใช้ซ้ำ

การกำหนดค่าขององค์ประกอบด้านการออกแบบ เช่น Styles และ Rules เพื่อให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลของ AutoCAD Civil 3D ในบริบทที่เหมือนจริง

วิธีการทำงานที่ง่ายต่อการใช้งาน ที่สามารถใช้งานควบคู่กันระหว่าง Civil 3D กับ Infraworks 360

Use data and models from Autodesk products

สามารถใช้ข้อมูลจาก Autodesk Revit, Civil 3D, Map 3D และอื่นๆ

เครื่องมือจะช่วยให้คุณสามารถสร้างโมเดลโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ด้วยการใช้งานควบคู่กันกับซอฟท์แวร์ตัวอื่นๆ ของ Autodesk ไม่ว่าจะเป็น Revit, AutoCAD Map 3D, 3ds Max Design, AutoCAD Utility Design และ Navisworks

Export capabilities

สามารถส่งออกข้อมูลได้ในหลายๆ รูปแบบ ทั้ง WaveFront (.obj), Collada (.dac) และ
Autodesk IMX (.imx)

3D Collada models with animation

สามารถ Import โมเดลที่เคลื่อนไหวเข้ามาใช้ร่วมกันได้ เช่น กังหันลม, ธง และพวกรถยนต์ที่มีการกำหนดเส้นทางการวิ่ง

error: Content is protected !!