Novade Quality เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและส่งมอบห้องชุดหรือพื้นที่

 

Novade Quality

Enterprise Platform สำหรับอาคารและการดำเนินการก่อสร้าง

 

 

Novade Quality

แอปสำหรับองค์กร เพื่อใช้ในการบริหาร, ตรวจสอบ และใช้เพื่อส่งมอบห้องชุดหรือพื้นที่

60% of new home owners call back their developers for one form of defect or another.
The average rectification cost for a residential housing project costing $50m. In other words, 4-8% of construction cost is spent on rectifying defects.
— Journal of Construction
Engineering and Management,
March 2009

เพื่อคุณภาพการบริหารโครงการตั้งแต่ขั้นตอนก่อสร้างจนถึงงานส่งมอบพื้นที่

Novade Quality โซลูชั่นสมบูรณ์แบบสำหรับการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนร่วมสำคัญทั้งหมดของโครงการ

• ทีมหน้างาน สามารถดำเนินการตรวจสอบและรายงานจุดบกพร่องต่างๆ ที่หน้างานก่อสร้าง ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone สู่สำนักงานได้โดยตรง รวมถึงสามารถตรวจสอบงานทุกรายการว่าได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้หรือไม่
• เจ้าของโครงการและผู้บริหารงานก่อสร้าง สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะของข้อบกพร่องทั้งหมด ตลอดจนรายการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งการแสดงผลและรายงานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
• สถาปนิกและที่ปรึกษา สามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนการอนุมัติได้
• ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาย่อย รับทราบข้อบกพร่องได้ทันทีที่ข้อบกพร่องนั้นถูกยืนยันเข้าระบบและส่งให้ผู้รับเหมา เมื่อแก้ไขแล้ว ผู้รับเหมาสามารถรายงานการแก้ปัญหานั้นผ่านอุปกรณ์มือถือได้ทันที
• ลูกค้าหรือเจ้าของห้อง สำหรับโครงการที่อยู่อาศัย ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการแจ้งรายงานข้อบกพร่องได้อีกด้วย

Novade Quality เป็นแพลตฟอร์มที่มีความสามารถสูงในการนำมาใช้พัฒนาคุณภาพงาน โดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานและรายการตรวจสอบเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล ระบุแนวโน้ม โยงความสัมพันธ์ของงาน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพในงาน แล้วยังสามารถลดค่าใช้จ่ายลงในขณะเดียวกันด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบด้วยเครื่องมือง่าย ๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนของท่านเท่านั้น

• Novade Quality มี apps พร้อมทั้งระบบ iOS คือ iPhone และ iPad รวมถึงโทรศัพท์และแทบเล็ตในระบบ Android
• โปรแกรมสามารถทำงานออฟไลน์ได้ ซึ่งเมื่อออนไลน์ ข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงและปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (synchronized automatically)
• การบันทึก defects ในระหว่างตรวจสอบ สามารถทำได้ง่ายดาย เพียงเลือกบันทึกรายละเอียดเป็นข้อความ ถ่ายภาพ บันทึกหรือเน้นรายละเอียดของจุดผิดพลาดที่อยู่ในภาพ แล้วชี้ตำแหน่งของ defects บนแบบ ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันในบันทึกเดียว
• กำหนดเนื้องานด้วย วันเริ่มต้นทำ วันสิ้นสุด และ ผู้รับเหมา
• ยืนยันการแก้ไขและการตรวจรับของลูกค้าด้วยลายเซ็นดิจิทัล
• เลือก/จบงาน/ลงชื่อและส่งรายการตรวจจากที่ไหนก็ได้

ลดระยะเวลาในการบริการจัดการการตรวจสอบ Defected ของโครงการลงได้ถึง 90%

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ทีมงานสามารถประหยัดเวลาในการทำงานและเวลาในการรายงานได้

เพิ่มคุณภาพให้ดีขึ้น

ด้วยกาารวางกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น เพื่อควบคุมการทำงานอย่างจริงจัง และควบคุมประเด็นของกระบวนการที่สำคัญ

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วย Solution ที่เป็นการสื่อสารที่ง่าย และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

ควบคุมระบบและการแสดงผลทั้งหมดได้ ด้วยการทำงานบน
เดสก์ท็อป

• สามารถทำงานบนเบราเซอร์รุ่นล่าสุด เช่น Chrome, IE, Edge, Firefox, Safari ได้ทั้งหมด
• ตรวจสอบข้อมูลของโครงการตามเวลาจริงได้บนหลายอุปกรณ์แสดงผล
• ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF หรือ Excel สำหรับการกระจายข้อมูลให้ทีมและเพื่อการวิเคราะห์ในอนาคต
• กำหนดค่าการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับแต่ละโครงการแยกจากกัน
• ปรับแต่งรายการตรวจสอบคุณภาพให้ตอบสนองรูปแบบที่มีอยู่และกระบวนการทำงานได้
• การบริหารจัดการทำได้ง่ายและยืดหยุ่น: การสร้าง แก้ไข และปรับใช้ในการกำหนดค่าโครงการตามเวลาจริง รายการหลัก รายการตรวจสอบ และสิทธิของผู้ใช้

สร้างรายงานได้อย่างง่ายดายด้วยปลายนิ้วของคุณ

• ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นสามารถทำการดาวโหลด หรือส่งออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel หรือ PDF 
• สามารถสร้างระบบรายงานไว้ได้ล่วงหน้า เช่น รายงานของ Inspectors, คำแนะนำ Subcontractor และการรับทราบการแก้ไขของลูกค้า
• รายงานต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้น สามารถทำการปรับแต่งและแก้ไขได้ง่าย ทั้งรายการ Checklist ทางด้านสถาปัตยกรรม โครงสร้าง และงานระบบ, เพื่อการส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างพึงพอใจ
• สามารถใช้ระบบลายเซ็นต์อิเล็คทรอนิกส์กับการอนุมัติภายในรายงานได้
• ทุกๆ รายงานสามารถปรับแต่งได้ รวมถึงการใส่ Logo ของบริษัทลงไปได้

 

 

Novade นั้นเป็นการทำงานบนระบบ Cloud จึงมีลักษณะของการคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการเป็นต่อโครงการต่อปี และไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด หรือต้องการทดสอบและทดลองใช้งาน ได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02-267-6388-9 หรือที่ E-mail: Sales@vr-3d.com

error: Content is protected !!